[ Webhosting profitux.cz ]
Palpatine alias Darth Sidious
Darth Sidious

Palpatine alias Darth Sidious, byl Kancléř Galaktické Republiky a první Císař Galaktického Impéria. Byl to Temný Pán ze Sithu následující Pravidlo Dvou, v línii Darth Banea a byl to nejmocnější Sithský Pán, jakého kdy galaxie spatřila. Palpatine byl schopen vytvořit své Impérium díky mistrovskému a neuvěřitelně ďábelskému plánu, jež obsahoval Klonové Války – galaktický konflikt, který měl za následek miliardy mrtvých. Palpatine potají vedl obě strany a tím řídil běh války, která nakonec vyústila v exterminaci Řádu Jedi a založení Impéria s Palpatinem ve svém středu.
Palpatinovi počátky však byly vždy zahaleny tajemstvím ale je známo, že se narodil na planetě Naboo 82 let před bitvou o Yavin. Později vstoupil do politiky jako representant své planety Naboo v Galaktickém Senátu. Jako Sidious přijal titul Temný Pán ze Sithu a za učedníka si vzal mladého Zabraka, kterého pojmenoval Darth Maul. Palpatine byl schopen své temné síly skrýt před všemi, hlavně před Jedii a tak byl plně schopen žít svůj dvojí život. Toho využil v roce 32 BBY, kdy zmanipuloval politické figurky ke spuštění blokády Naboo Obchodní Federací. Během tohoto konfliktu Senát zvolil právě jeho jako nového Kancléře. První fáze jeho plánu byla tímto kompletní.
Palpatine následně zapříčinil ničivý konflikt známý jako Klonové Války. Deset let po Krizi na Naboo, on sám byl v čele Galaktické Republiky i Kofederace Nezávislých Systémů, jejiž veřejný vudce nebyl nikdo jiný, než Hrabě Dooku, jeho druhý učedník. Palpatine prodlužoval konflikt stále dál, aby získal co nejvíce výkoných pravomocí od Senátu. Zároveň se snažil zlákat Rytíře Jedi Anakina Skywalkera na Temnou Stranu. Ten viděl Palpatina jako mentora a otcovskou figuru a proto byl Palpatinovu vlivu velice otevřený. Nakonec mu Palpatine prozradil svou pravou totožnost a přesvědčil ho, že jen on a pouze on má sílu na to, aby zachránil Anakinovu ženu. Anakin nakonec přijal Darth Sidiouse za svého Mistra a sám se stal Darth Vaderem, Temným Pánem ze Sithu a třetím Palpatinovým učedníkem. Když jeho moc dosáhla úrovně diktátorské, Palpatine reorganizoval Republiku na Impérium a prohlásil se prvním Císařem. S Vaderem a klonovou armádou na své straně téměř vyhladili všechny Rytíře Jedi.
Císař Palpatine měl totální kontrolu nad lidmi z celé galaxie a byl schopen vytvořit největší militantní sílu, jakou kdy galaxie poznala. Po 17 let vládl takřka bez problému a věnoval se hlubšímu studiu Temné Strany. Po tom, co Darth Vader přijal Galena Mareka za svého učedníka, zmanipuloval Palpatine Vadera tak, aby Marek nalezl Císařovi nepřátele. Tři významní Imperialní senátoři nakonec s pomocí Mareka založili Alianci za Obnovu Republiky ale Palpatinovi pány byly narušeny po tom, co se Marek obětoval, a Rebelové uprchli. Galaktická Občanská Válka, která následovala, trvala mnoho let a přinutila Palpatina, aby se soustředil na dokončení Hvězdy Smrti, superzbraně, jejiž stavba započala na konci Klonových Válek. I po jejím zničení v 0 ABY, zůstával Palpatine převážne ve svém Paláci na Coruscantu.
V roce 4 ABY plánovala Aliance útok na Endor kde se stavěla Hvězda Smrti II. Nicméně Palpatine s timto počítal a připravil na Alianci past. Plánoval zlákat Luka Skywalkera, Anakinova syna, k Temné Straně. Palpatine si přál, aby se Skywalker přidal na jeho stranu a nahradil Vadera ale Luke odmítl a dokonce se mu podařilo přesvědčit svého otce, aby se vrátil zpět ke Světlé Straně. Ten se postavil na stranu svého syna, hodil Císaře do šachty a zabil ho čímž objetoval svůj život a naplnil tak proroctví o Vyvoleném. Ve vesmírné bitvě byla Hvězda Smrti zničena a Impériu byl uštědřen kritický políček, ze kterého se už nikdy nedokázalo plně zotavit.
Palpatinův duch cestoval na planetu Byss, kde měl svůj kompex s obrovskou zásobou klonových těl připravených pro případ smrti. Šest let po své smrti na Endoru, zahájil masivní útok na světy Nové Republiky a dokonce zpět dobil Coruscant. Palpatinovi se dokonce podařilo přesvědčit Luka
Skywalkera, aby se stal jeho učedníkem, ale ten se z jeho vlivu vymanil. Vítěztví však netrvala dlouho, protože palpatinovi kloni byli sabotováni bývalim člemém Císařovi Gardy – Carnorem Jaxem. Palpatine byl nakonec zabit nadobro během svého pokusu, posednout tělo Anakina Sola. Po tom, co Han Solo zastřelil jeho posledního klona, bývalý Jedi, Empatojayos Brand spojil svého ducha s duchem Palpatinovým čímž ho stáhl sebou do podsvětí Síly a znemožnil mu tak jakýkoliv návrat.

Ranný život
Informace o Palpatinově dětství a dospívání jsou extrémní tajemství, jenž nikdo zatím nerozluštil. Jakýkoliv rodiný strom, či jiné důkazy o jeho původu záhadně zmizely se začátkem Nového Řádu. Předpokládá se, že Palpatine zničil tyto informace, aby utajil svou totožnost jako Sith. Existuje však i jiná teorie a to, že žádná osoba jménem Palpatine se na Naboo nikdy nenarodila, z čehož by vyplývalo, že Sidiousova totožnost před vstupem do Řádu Sith byla kompletně neznámá a Palpatine bylo Alterego vytvořeno za účelem jeho ďábelského plánu. Tak či tak, věří se, že se Palpatine narodil na Naboo v Sektoru Chommell ve Středním Pásu. Žil ve městě Theed ale není jisté, zda se zde i narodil. Palpatinova rodina zůstáva záhadou a totožnost jeho rodičů nebyla nikdy zjištěna ale on sám byl považován za vznešeného. Je pravděpodobné, že jeho rodiče byli rovněž vznešeného původu. Nebyl jedináček; existence vzdálené praneteře Elderlathh Pallopides (narozené 4 BBY) znamená, že měl sourozence.

 Sidious s Plagueisem Darth Plagueis a Darth Sidious
Darth Sidious byl učedníkem po mnoho dekád, i když není známa přesná doba, kdy s učením započal, ani kdy skončil. Plagueis ho učil v souladu s Darth Baneovou tradicí a dokonce mu dovolil nahlédnout do velké zbírky Sithských Holokronů z doby Darth Banea. Jediové se bláhově domnívali, že právě tyto holokrony leží v bezpečí v archívech řádu Jedi, avšak ve skutečnosti se jednalo jen o velmi důmyslné atrapy. Plagueis byl posedlý nesmrtelností a zkoumal stará zakázaná učení, díky nimž dokázal udržet lidi, kteří umírají naživu a dokonce je i uzdravit. Jak Jediové, tak Sithové se po tisíce let marně snažili přijít na spůsob, jak oklamat smrt ale bez úspěchu. Velmi mocní Sith Lordi z dob dávno minulých jako například Darth Sion nebo Darth Andeddu údajně znali toto tajemství, ale jejich znalosti byly ztraceny. Plagueis tak dotáhl svůj výzkum do extrému, kdy se snažil stvořit život z ničeho. Nakonec Plagueis řekl Sidiousovi o experimentu, kde ovlivni midi-chloriany tak, aby sáli život ze Síly samotné. Dítě, které by z tohoto experimentu vzešlo, by tak získalo neomezené možnosti. Sidious ihned rozpoznal, že mistrův pravý záměr, byl vytvořit si nového „dokonalého“ učedníka. Když si uvědomil, že jeho pozice jako učedníka je ohrožena, Sidious se rozhodl, že se od mistra naučil vše, co mohl a vzhledem k tomu, že už měl tejného učedníka – Darth Maula – rozhodl se jednat. Netrvalo dlouho a Sidious zavraždil svého mistra ve spánku a přijal titul Sithského Mistra. Aby zajistil, aby se historie neopakoval, udržoval tento příběh v tajnosti a svým učedníkům řekl o svém mistrovi jen nejmenší minimum. Po zbytek svého života zůstal ve střehu a přísahal si, že nikdy neudělá chybu, jakou udělal Plagueis.
I když Plagueis zemřel, existuje důkáz který by mohl znamenat, že jeho experiment nejen fungoval, ale dokonce byl i proveden. Tak či tak, na vzdálené planetě Tatooine porodila 32 let stará otrokyně Shmi Skywalkerová syna Anakina Skywalkera v roce 42 BBY. Sidious mladého Skywalkera bedlivě sledoval během dospívání, protože předpokládal, že bude mnohem mocnější, než Darth Maul.

Darth Maulův trénink
Krátce před tím, než Sidious zavraždil svého mistra, unesl mladičkého Zabraka planety Iridonia a započal jeho trénink na Sitha. V dávných dobách, Sithové, kteří si uvědomovali, jak jsou Zabrakové zruční v soubojích, měli na Iridoni spoustu kontaktů a za nemalé sumi si najímali Zabracké atentátníky. Dlouho po tom, co Sithové „vymřeli“ jejich vliv na Iridonii přetrvával. Zabrakové byli známí tím, že vydrželi ohromnou bolest, ale nic nemohlo mladého hocha připravit na brutalitu Palpatinova tréninku. Navzdory Palpatinově krutosti však byl Maul fanaticky loyálnía choval k mistrovi nejvyšší respekt.
Nakonec přišel čas Maulova konečného testu. Palpatine ho poslal na vzdálenou izolovanou planetu, kde ho lovili zabijáčtí droidi po celý jeden měsíc. Na konci měsíce nalezl Maul svého mistra, který již na něj čekal v jeskyni. Maul nejedl po celé dny a byl vyčerpaný. Přesto Palpatine s Maulem bojoval a snadno ho porazil. Palpatine stál nad zlomeným mladíkem a řekl mu, že si připravil nového učedníka pro případ, že Maul zklame. Rozzuřený Maul se vrhl na svého mistra s úmyslem ho zabít. I když snadno přišel o zbraň, neváhal Maul dál útočit holýma rukama a to s takovým odhodlánim, že se mu dokonce povedlo Palpatina vyvést z míry a dokonce ho kousnout. To Palpatina potěšilo a ten prohlásil, že Maulův trénink je kompletní a z mladíka se tak stal Sith Lord.

Finálni přípravy.
Než mohl Palpatine spustit jeho ohromný plán na exterminaci Jediů, musel se vypořádat s různými uživateli Temné Strany. Sluneční Stráže a Temná Síla byli všichni přivedeni pod Palpatinovu kontrolu. Navíc Palpatine vybral několik následovníků Temné Síly, pod vedením mistra Kadanna a udělal je svími Proroky Temné strany a osobními rádci.


Darth Sidious
Vzestup Palpatina (70–32 BBY)
Počátek Palpatinovi politické kariéry.
Palpatine počal svou kariéru v mladém věku s tím, že velmi pečlivě skrýval svou persónu Darth Sidiouse. Na Naboo byla veřejná služba běžná ve věku od dvanácti do dvaceti a Palpatine svou kariéru započal stejně (70-62 BBY). Navzdory většiny ostatních, byl zvolen, aby zůstal v úřadu i mimo akceptovaný věk. Do vyšší politiky vztoupil v roce 62 BBY a postupně se dostával na stále vyšší pozice. Když byl senátor Vidar Kim, reprezentant Naboo v Galaktickém Senátu, zavražděn neznámým vrahem v roce 52 BBY, třicetiletý Palpatine byl zvolen jako jeho nástupce. Není známo, zda Palpatine nebo Plagueis byli zodpovědní za onu vraždu, ale pouze Palpatine z ní vytěžil.
Když Palpatine poprvé přišel na Coruscant, aby začal svou službu v Senátu, spousta jeho osobních věcí přišla na Coruscant s ním. Jako standartní procedura, byly veškeré osobní věci, či nábitek, které nově přišly do Senátu, skenovány. Jedna z těchto věcí byla socha Stristose, jednoho ze čtyř čarodějů z Dwartii (tito bili kontroverzní filozofové, kteří žili během počátků Republiky – další byli Faya, Yanjon a Braata). Sken ukázal, že socha je jednolitý kus neuránia s bronziovým povrchem. Ale Socha nebyla jednolitá. Obsahovala válcovitou kapsu, ve které spočíval jeden z jeho Sithských Světelných Mečů. Sken toto neodhalil vzhledem k hustotě a tak si Palpatine propašoval do své kanceláře svou Sithskou zbraň. Po tom, co byl Palpatine zvolen Kancléřem, byla socha přemístěna do jeho nové kanceláře. Nakonec, po třiceti třech letech, Palpatine sochu využil a extrahoval z ní skrytý meč.

Senátorova první přátelství
Nový representant sektoru Chomell nemarnil čas a hned začal formovat vlivná přátelství s ostatními kolegy senátory, taková přátelství a styky, které by mu mohli v budoucnosti velmi pomoci k jeho cílům. První byl syn Palpatinova předchůdce Vidara Kima. Ronhar Kim byl Jedí, který jako každý takový přetrhal veškeré spojení s rodinou, ale který byl svědkem otcovi vraždy. Toho tehdy Palpatine využil k navázání prvního kontaktu s Ronharem. Během jejich konverzace bylo ihned jasné, že Rohnar byl více zaujat svými rozhodnutími v životě, než vrahem otce, kterého sotva znal a přemýšlel o tom, zda by neměl vstoupit do polityky, aby otce nahradil. Ale Palpatine mu naznačil, že Jedi v politice by bylo velké plýtvání potenciálem. Ronhar Kim se tak stal prvním z Palpatinových spojenců z řad Jedi ale toto konkrétní přátelství přineslo Palpatinovi řadu výhod – Palpatine Kima využil jako pěšáka v plánu, který zapříčinil vznik Rudých Gard (32 BBY) a nakonec o 9 let později Palpatine poslal Kima smrt v bitvě na Mersonu a toho využil k posílení Palpatinovi válečné propagandy. Dá se tedy říci, že veelká část vojenské mašinérie jež zničila Jedie byla vytvořena právě díky Ronharu Kimovi.

Palpatine v Senátu
Když Palpatine vztoupil na půdu senátu poprvé, ihned vycítil moc, jež zde byla přítomná – nižší delegáti ihned zklopili hlavy prošel-li kolem někdo významní. Palpatine věděl, že jako representanta soustav ve Středním Pásu by ho mělo čekat totéž ale Palpatine byl mistr přetvářky. Spíše než přesvědčovat Elitu, že nadřazovat se je špatné, radi je v tom podporoval. Opět mu unikaly velké příležitosti k postupu a ten byl tak velmi pomalý ale i to mělo své důvody. Zatímco Palpatine zůstal v senátu relativně nepovšimnut vyššími delegáty, jež bojovali o pozice mezi sebou Palpatine v klidu a „bezbolestně“ zvyšoval svůj vliv a získával přátelé.
Po nějaké době získál Palpatine tolik přátel a známích, že všechny překvapil svou popularitou, stal se spisovatelem a jeho texty o získání moci se stali velice populární mezi jeho kolegy a studenty vojenství, jeho teorie se dokonce vyučovali na předních univerzitách. Navzdory této oblibě však Palpatine zůstal stejný a většinu času trávil ve svých malých, leč velmi dobře zařízených ubykacích. Lidé si všimli, jak velmi si cenil soukromí, málokdy se účastnil společenských akcí a všechen čas věnoval práci. Ve skutečnosti trávil většinu tohoto času tréninkem Darth Maula a rozšiřováním své Sithské agendy, jeho práci za něj dělali sekretářky a droid TC-4. Tak byla zachována jeho tvář staršího muže z Naboo, jež věnuje práci každou volnou chvíli.

Přátelé a spojenci
Senátor Palpatine začal navazovat vztahy s respektovanými lidmi na klíčových pozicích ve vládě. Jak šel čas, na svém seznamu přátel měl senátor, jak mocné, tak ty slabší, vojenské důstojníky, členy velkých komerčních orgánů a dokonce i členy Řádu Jedi. Spousta z těch, s nimiž se spřátelil, později získali prominentní pozice v Impériu. Ostatní podkal opačný osud.
Jorus C'baoth
Palpatine sloužil v Republikové jednotce vyslané na planetu Ando, kde měli za úkol sledovat demilitarizaci planety, na které se vedl dlouhý boj tamějšík usedlíku o těžařská práva. Bylo to právě na Andu, kde Palpatine poprve potkal mistra C'baotha. Jedie, který byl rovněž členem této jednotky. Palpatin se s ním ihned spřátelil a často se pk scházeli a diskutovali o filozofii a politice. Nakonec na Palpatinovu žádost byl Mist přiřazen jako Palpatinuv poradce. Jedna z věcí, které probírali při svých schůzkách, byla možnost existence života v jiných galaxiích. Často probírali malou společnost vědců, která se právě tímto problémem zabívala a to skupina ExGal. Právě tyto konvezace byly první krůčky k Mezihvězdné výpravě.
Janus Greejatus
Janus Greejatus, byl polirk za Chomell Minor, který byl isolacionista – ve skutečnosti byl xenofobní a často mluvil proti jinačím rasám než je člověk. I když není jasné proč, Palpatine se s tímto mužem spřátelil, ale protože věděl, že jeho názory by Palpatinovi způsobili více škody, distancoval se od nich, i když v srdci s nimi souhlasil, což se ukázalo až v době impéria, kde nelíde byli bez šance na vyšší pozice. Jestli bylo Palpatinovo přátelství opravdové nebo jen nahrané zůstává záhadou, je fakt, že trvalo 3 dekády a sám Greejatus věřil, že to bylo velké, upřímné přátelství.
Terrinald Screed
Velitel Terrinald Screed, tehdy důstojník Republikového Soudního Oddělení, byl kontaktován Palpatinem a zjístil, že jeho názory, myšlenky a nápady se schodují s těmi senátorovými. S nástupem Nového Řádu se Screed, nyní admirál, stal jedním z nejvyšších důstojníků v Imperiálních Sílách.
Wilhuff Tarkin
Poručík a guvernér Tarkin, vládnoucí představitel na Eriadu jež byl potomek mocné ambiciózní rodiny, byl kontaktován Sidiousem, jež přesvědčil Tarkina, že sdílejí mnoho názorů na vládu a filozofii. Není známo zda Tarkin věděl o Palpatinově dualitě ale Jak Palpatinovi, tak Sidiousovi, sloužil dlouho a věrně. Po nástupu Nového Řádu mu byla svěřena kontrola nad vývojem superzbraní.
Crueya Vandron
Lord Crueya Vandron, hlava vznešeného domu za sektor Senex, se tajně připojil k Palpatinovi. Po nástupu Impéria se stal poradcem a hlavou COMPNORu.

Sekretáří, Asistenti a Poradci.
Senátor Palpatine si z Naboo přivedl i spoustu lokálních sekretářek a pomocníku. Sloužili mu v politických a jiných legálních směrech ale zároveň plnili jeho vůli i v temnějším a tajnějším smyslu. Právě tito pomocníci získali největší odměny s výjimkou Palpatinových Sithských spojenců. Jež stáli na vrcholu Nového Řádu. (Zde jsou myšleni např Císařovi Ruce, Prorokové Temné Strany, Inkvizitoři a hlavně v první řadě jeho Sithský učedník Darth Vader).
Sate Pestage
Pestage, byl Palpatinuv poradce a pomocník již v době, kdy byl Palpatine pouhým funkcionářem na Naboo. Sloužil jeko každodenní sekretář a poradce ale zároveň byl obeznámen s Palpatinovou pravou identitou Darth Sidiouse a dobrovolně fungoval jako jeho kricí agent. V době Impéria byla Pestagovi dána funkce Velkovizíra a byla mu dána moc kontrolovat všechny přístupy k Císaři.
Kinman Doriana
Palpatine se k Pestageovu kolegovi choval v podstatě úplně stejně. Doriana měl něco jako nevyslovenou touhu stát se špiónem a Sidious toho využil a přiřadil mu různé tajné úkoly ale na rozdíl od Pestagee, Doriana netušil o spojení Sidiouse a Palpatina. Doriana věřil, že se jedná o dvě různé osoby a sloužil oběma, aniž by si uvědomil pravdu. Jeho služba byla natolik cenná, že roky po jeho smrti mohl Palpatin nahradit jeho služby pouze třemi lidmi a to Darth Vaderem, Marou Jade a Thrawnem.
Ars Dangor
Krutý Ars Dangor byl také jeden z Palpatinových pomocníků ale informace o jeho službě jsou velmi sporé. Dangor nakonec získal pozici mezi Imperiálními Poradci a radil Palpatinovi v oblasti galaktické bezpečnosti, zvláště pak ty, jež se týkali Rebélie. Jako jeho mistr byl i on charizmatický mluvčí a často vedl různé veřejné konference.

Destabilizace.
V roce 33 BBY pomohl Sidousův spojenec Wilhuff Tarkin, zlikvidovat direktoriát Obchodní Federace, který právě zasedal na Eriadu, domovské planetě Tarkina. Pirátské nálety na obchodní federaci byly hlavním tématem zasedání ale ve skutečnosti byly zosnovány Palpatinem stejne jako vzestu Nuta Gunraye jako Místokrále.
Krádce na to Palpatine tajne poslal několik miliónů kreditu na účet Valorumovi rodiny přes banku na Aargau, a to tak, aby se jejich cesta nedala vystopovat. Palpatinův sekretář Sate Pestage pak poslal důkazy o této sumě senátorovi Orn Free Taaovi, který je ihned přednesl příslušným orgánům a tím oslabil již tak dost pošroumanou pověst a důvěru Kancléře Valoruma.
V roce 32 BBY, Sidious přesvědčil Neimondianské vůdce Obchodní Federace k blokádě planety Naboo, jako protest proti senátnímu rozhodnutí BR-03171, nařízení jež zdaňovalo obchodní cesty v tomto sektoru. Sidious držel svou dvojí identitu před Neimoidiany v tajnosti ale odhalil jim, že je Sith Lord a zdůraznil, že v senátu má jistou moc.


Krize na Naboo (32 BBY)
Celý předchozí rok Palpatine postupně připravoval veškeré figurky pro svůj plán. Obchodní Federace byla rozčílená, ohrožena a oslabena svým vedením, jež bylo pod vlivem Palpatina. Kancléř Valorům byl též pod jistým vlivem Palpatina, což byla ohromná výhody. A nakonec na Naboo byla zvolena nová Královna, stejně mladá a naivní jako všechny před ní. Palpatine měl nyní kontrolu nad všemi figurkami v poli a byl tedy čas pro další fázi jeho plánu. Tak započala Krize na Naboo, bod který odstartoval všechny další nastrahy pro Republiku a navíc ji zasadil první úder.
Obchodní Federace rychle shromáždila své síly v systému Naboo tak, aby zajistili opravdu silnou a neprostupnou blokádu. Na příkaz Sidiouse planetu odřízli od všech obchodních cest a zamezili ji tak přístup k zásobám. Žádné lodě nemohli ani přistávat, ani odletět. Pak Federace uzavřela celý systém, že umístila bitevní loď ke stanici TFP-9.
Po další měsíc senátoři vášnivě debatovali nad touto krizí, ale neudělali nic. Představitel Federace, Lott Dod, úspěšně přesvědčil delegáty, že Federace neporušila žádný zákon; nezaútočili na žádné lodě ani na Naboo samotné, dokud neučinili žádný zločin, soudní oddělení nesmělo zasáhnout. Tento pat a otevřený vzdor Kancléřově rozhodnutí o zdanění byl jen dalším hřebíčkem pro už tak oslabeného Kancléře. Aby Palpatine tuto situaci prodloužil a způsobil tak Kancléři co největší újmu, radil Amidale, královně Naboo, aby nejednala a vyčkala rozhodnutí senátu. Ukázalo se však, že mladá královna nebyla tak najivní, a nakonec sama jednala s Kancléřem a označila ho za osobně zodpovědného za stávající situaci na Naboo. Kancléř musel jednat a tak vyslal do system dva Jedijské vyslance.

Darth Maul, Sidiousův první učedník
Invaze na Naboo
Palpatine nevěděl o Valorumových plánech, protože ten šel rovnou před radu Jedi a nejednal s ostatními senátory, jak bylo dle zákona nutné. Nakonec se však dozvěděl o tom, že byli vysláni dva vyslanci. Netušil však, že to byli Jediové. Přítomnost mistra Qui-Gon Jinna a jeho Padawana Obi-Wana Kenobiho ho překvapila. Když mu tuto novinu vystrašení Neimoidiani řekli, musel velmi tvrdě bojovat, aby skryl své vlastní rozzuření a dostal Neimodiany zpět pod kontrolu. Jediové se dostali do jeho plánů dříve, než předpokládal a tak nařídil jejich likvidaci a pokračování v akci. Tou bylo vylodění invazních sil na planetu samotnou. Neimoidiani se pokusili Jedie zabít ale neuspěli, zahájili však invazi a okamžitě začali rušit veškeré vysíní na planetu.
Invaze probíhala skvěle a během dne byla většina velkých měst, včetně hlavního, pod kontrolou Federace. Amidala byla zajmuta s celým svým dvorem a následně vydírána Neimoidiany, aby podepsala smlouvu, jež by legalizovala invazi. Ona jí však nepodepsala, protože Jediové, považováni za mrtvé, Amidalu osvobodili a společně s jejími nejbližšími unikli z planety. Sidious však zůstal v klidu a využil této příležitosti k představení Darth Maula Neimoidianům. Pokud by byl kdokoliv jiný, jeho plány by byly ohroženy a to vážně, on však byl senátor za planetu Naboo a tak i když Amidala uprchla, na plánu to nic neměnilo, protože dříve, či později by Palpatina vyhledala sama.
Po tom co byla Amidalina loď poškozena během útěku, Jinn a Kenobi doporučili, aby přistáli na Tatooine, zapadlé planetě v sektoru Arkanis. Amidala souhlasila a na planetě přistáli. Podařilo se ji spojit s Palpatinem a pověděla mu, že loď je poškozena a že přistáli, neřekla však kde (Ze strachu před špehy Obchodní Federace). Palpatine byl ale schopen sledovat signál a zjístil tak, kde se Amidala nachází. Okamžitě vyslal svého učedníka, aby ji vystopoval a chytil. Také Neimoidiani se jí snažili chytit a vytvořili nouzové volání od Sia Bibblea. To vypadalo naoko skutečně, ale Kenobi ihned poznal, že se jedná o podvrh a přikázal, aby na volání nikdo neodpovídal.
Darth Maul věděl, že Tatooine je řídce osýdlen, a že stopování Jediů by neměl být problém. Sidious mu nakázal, aby se postaral nejprve o Jedie a pak chytil Amidalu. Ale Sidious rovněž věděl, že Plagueisův experyment probíhal právě na Tatooinu. Pokud by se do této záležitosti zapletli Jediové, dítě by mohlo být ovlivněno a díky tomu by mohlo hůře přijmout Sithská učení. Poslání Maula, aby je zabil pod zastěrkou by mohlo právě tomuto zabránit. Právě toto byl hlavní důvod, proč byl Mauluv rozkaz zabít Jedie, prvořadý a s maximální prioritou. Toto však Maul netušil a o onom chlapci se ve svých denících zmiňuje až po konfrontaci na Tatooine. Jediné co věděl, že jde na Nabbo zabít dva Jediem chytit Amidalu a vrátit ji zpět na Naboo.
Maul se vydal na Tatooine ale nedokázal ani zabít Jedie, ani chytit Amidalu. Palpatin byl brzy na to velmi překvapen, když se mladá královna oběvila na Coruscantu, odhodlána předstoupit před senát. Jeden ze Sidiousových nejvěrnějších agentů, Kinman Doriana, věřil, že původní plán byla stálá blokáda po dlouhou dobu, která by spůsobila velké hádky a debaty uvnitř senátu. Tak či tak, Palpatine byl mistr improvizace a zmanipuloval mladou královnu k tomu, aby vyslovila nedůvěru stávajícímu Kancléři Valorumovi. Zoufalá královna souhlasila a tak začalo hlasování o nedúvěře Kancléře Valoruma.

Zvolení Palpatina.
Když senát druhého dne hlasování ukončil hlasování, výsledek byl jasný – Valorumův odchod. Valorum nesl tuto porážku vlemi těžce a trvalo několik let, než se z ní vzpamatoval a znovu se objevil na veřejnosti. Když si uvědomil, jakou úlohu hrálo jeho odvolání v Palpatinově postupu, pokusil se o jeden malý, avšak statečný pokus překazit mu plány ale bohužel bylo příliš pozdě.
Po jeho odvolání volil senát nového Kancléře. Jednoznačně nejvíce hlasů dostal Palpatine a to díky tomu, že byl pokládan za muže, jež nemůže být zkorumpován ale tak či tak dokáže zachovat stávající zájmy většiny senátorů. Hlavní fakt, jenž vedl k jeho zvolení, byla ovšem rostoucí sympatie k okupovanému Naboo, Palpatinově domovské planetě. Palpatine vyhrál a stal se novým Kancléřem, posledním Kancléřem Republiky.

Osvobození Naboo
Ještě před samotným hlasováním dala Amidala jasně najevo, že hodlá Naboo osvobodit od Obchodní Federace. Palpatine předstíral zármutek a přesvědčoval ji, aby nechodila. Ona přesto odešla a vzala sebou oba Jedie, čímž dala Palpatinovi šanci zbavit se všech najednou. Společně s Maulem kontaktovali Neimoidiany a dali rozkaz, aby byla Amidala odstraněna a Sidious pověděl Neimoidianům, že Darth Maul se k nim přidá, aby se osobně postaral o Jedie. I když měl Sidious plné ruce práce s volbou, našel si ččas sledovat časté zprávy, jež mu Maul posílal. Když tyto zprávy Sidious procházel, Amidalino chování mu přišlo stále divnější. Nejen, že se dostala z dosahu Gunraye, taky se ji povedlo vytvořit alianci s rasou Gunganů a připravit ohromnou armádu v Bažinách. Amidala vskutku jednala mnohem agresivněji, než by Palpatine předpokládal. Přesto však věřil, že i s armádou Gunganů nevydrží v boji s Federací ani pět minut a tak dal Gunrayovi příkaz, aby proti nim vyrazil.
Ve skutečnosti však výsledek toho, co bude později známo jako Bitva o Travnaté Planiny, měl pro Palpatina jen pramalý význam. Příkaz na zničení Gunganů a poslání Maula na Naboo byla jen zástěrka pro Neimoidiany, aby si mysleli, že Sidious má s Naboo nějaké záměry a neviděli tak jeho skutečné motivy. Palpatine byl brzy informován, že Amidala triumfovala. Proti všem předpokladům převzala zpět svůj trůn a Gunraye s Haakem vzala do vazby. Toto Palpatine skutečně nepředpokládal, avšak nijak mu tento výsledek neuškodil. Okupace již splnila svůj účel. Hned po svém zvolení odletěl s delegací na státní návštěvu Naboo, číms dal veřejně najevo, že i on je spojen s tímto vítězstvím. I když ztratil učedníka, V Teloském holokronu je řečeno, že Palpatine viděl Anakina Skywalkera jako perfektního člověka, a že on se nakonec stane jeho hlavním učedníkem. Maul nebyl nic jiného, než nástroj s jediným účelem – přesvědčit Jedie, že jejich názor na vyhynutí Sithů je mylný a připravit je tak na následující dobu nejistoty a hledání „druhého“ Sitha. Zkrátka Palpatine získal mnohem více, než ztratil. Zjístil, jak velkou roli v porážce Federace hrál malý chlapec, bývalý otrok z Tatooine, Anakin Skywalker. I když byl sotva vysoký, aby dosáhl na ovládací konzole, pilotoval stíhačku N-1 a sám zničil obrovskou řídící loď Federace, čimž neutralizoval veškeré droidí jednotky na planetě. Všimla si ho i samotná Rada Jedi a začalo se šířit podezření, že Anakin je Vyvolený a po krátké debatě se mistrové rozhodli, že Anakin bude učedníkem Kenobiho, nyní Rytíře Jedi.
Po návratu zpět na Coruscant měl Palpatine opravdu co slavit. Pravda, Jediové nyní věděli o tom, že Sithové stále existují a dokonce byli z části zodpovědní za krizi na Naboo a navíc si byl vědom, že Jediové vědí o pravidle, podle nehož mohou být vždy jen dva Sithové, ani více, ani méně. Toto mohlo vést k hledání onoho „druhého Sitha“ ale z toho si Palpatine hlavu nedělal, neexistovala naprosto žádná šance, že by je jeich hledání přivedlo právě k němu. I když přišel o učedníka, měl už v plánu jeho náhradu, byl to charizmatický Hrabě Dooku, který by jako bývalý mistr Jedi posloužil jako perfektní náhrada za Maula. Jediové se nyní báli, což ho velice těšilo. To nejdůležitější bylo vyhráno – Republika, kterou se Jediové snažili chránit, již byla v Sithských rukou.

 Darth Sidious Ničení důkazů
Palpatine rychle odstranil všechny důkazy zbylé z krize. Republikoví vyšetřovatelé zajistili jak Maulovu loď Scimitar, tak jeho droida C-3PX, jež obsahovali informace, které by Sidious jen velmi nerad viděl odhalené. Scimitar však své tajemství nevydal, první důstojník, jenž loď prohlížel, byl zastřelen automatickou obranou lodi. Dále pak několik systémů lodi spustilo autodestrukci a tak bylo tajemství uchováno. Jedijský mistr Saesee Tinn, jenž byl požádán o pomoc v průzkumu, zjístil, že palubní počítače, jsou rovněž vymazány a že neexistuje naděje, že pomocí této lodě vystopují „druhého Sitha“. Sidious obětoval loď, vybavení, výbušniny, jedy a Maulův speeder Bloodfin. Ale stálo to za to jen pro ten pohled na Tinna, jenž se se strachem v očích vracel z, nyní bezcenné, lodě.
Tiin doporučil, aby byla loď předána do péče Jediů ale senát rozhl, že loď bude dána firmě Kuat Drive Yard pro bližší studium. Než se však loď na Kuat dostala, zmizela – alespoň oficiálně. Jen málo lidí vědělo, že ve skutečnosti byla loď vrácena zpět na Naboo. Pokud jde o droida C-3PX, palatine se postaral o to, aby jeho paměťový modul byl vymazán a přidělil ho pod správu Raitha Sienara. Pod Sienarem.

Palpatine a Janus Greejatus
Palpatine povýšení na Knacléře sebou neslo jeden malý problém – někdo ho musel nahradit v pozici senátora za sektor Chomell. Palpatine proto využil svou moc, a do této pozice ustavil právě Greejatuse, jeho starého spojence. Greejatusova nátura a hlavně jeho odpor proti nelidem, byli Palpatinovi k užitku ale bohužel byla v přímém rosporu s novou politikou na Naboo, která vedla k otevřené kultůře. Greejatus byl tak z pozice sesazen a nahrazen HoracemVancilem z Naboo. Palpatine si však Greejatuse držel stále v blízkosti a udělal ho svým poradcem.

Palpatinovy pracovny
Kancléř Palpatine zústal i po zvolení ve svém senátorském apartmánu 500 Republika (ohromném „vesmírodrapu“ – spacecraper) a využíval ho jako svou kancelář. Jelikož však musel alespoň na oko dodržovat tradice, trávil čas i v Kancléřské pracovně v Republikové Výkoné Budově. Protože měl svérázné pojetí pro dekorace, odstranil veškeré Valorumovi obraze a sošky a v podstatě z této residence učinil kopii jeho apartmá. Netrvalo dlouho, a nikdo z těch, jež byli v místnosti během Valorumovi vlády, tuto nyní nepoznali. Barva, která zde převládala, byla červená a mnoho „zvláštníchů soch a skulptur bylo do této místnosti přivezeno, aniž by měl někdo nejmenší tušení, co jsou zač. Jednalo se o Sithské skulptury a výjevy, které byly šikovně maskovány tak, že by jejich význam i původ unikl i mistrům Jedi.
Mezi těmito věci, které si Palpatine přinesl, byly dvě zvláště důležité. První bylo jeho nové křeslo, černé, zjevem připomínající trůn a obrněné ultrahustou lenthanidovou slitinou. Toto křeslo, s jistými úpravami, se stalo jeho místem k sezení během čtyř dekád jeho vlády a jeho kopije byly instalovány na všechny lodě, budovy a zařízení, který by mohl navštívit.
Druhá a ještě důležitější věc, byla jeho neurániová skulptura, jež v sobě ukrývala jeden z jeho sikhských světelných mečů. Rezervní meče a róbu ukryl v jiných uměleckých dílech umístěných v kanceláři. Ty spočívaly ukryté až do doby, kdy je konečně mohl použít.

Vznik Rudých Gard.
Právě v této době se poprvé oběvili rudě oděné Kancléřovi Gardy, jinak známé jako Rudé Gardy. Tyto gardy vznikly na popud kapitána Prida Shana ze Senátních Gard. Se stále se zvyšujícími hrozbami pro kancléře, Shan začal protestovat a prosazovat více peněz do rozpočtu gard, aby bylo možno přejít na novější a lepší zbraně a hlavně, aby se dal přdidělit speciálně trénovaný ochránce přímo pro kancléře. Veřejně Palpatine reagoval rozpačně nad tím, že by měl někdo speciálně trénovaný chránit jen a pouze jeho. Ve skutečnosti toužil přesně po takovém ochránci a pokud možno o skupině ochránců ale nemohl si zatím dovolit to dat veřejně najevo. Personální ochranka pro kancléře byla totiž v přímém konfliktu s republikovými principya někteří ze senátorů měli námitky. Řešení bylo ale jednoduché – Palpatine prostě zajistil, že námitky kapitána Shana budou vzkutku opodstatněné. Zařídil, aby Ronhar Kim - syn Palpatinova předchůdce na pozici senátora a Rytíř Jedi – byl přítomen při jednom, ze zosnovaných útoků na Palpatinovu hlavu. Při útoku, Senátní Gardy žalostně zklamaly a tak se k hlasu kapitána Shana přidal i hlas Jedie. Toto bylo dostatečné k prosazení návrhu na vznik nových gard.
Rudé Gardy – později známé jako Císařovi Královské Gardy – vznikli téměř okamžitě a to pod Palpatinovým osobním dohledem. Od této doby byl Palpatine jen velice zřitka viděm bez jejich přítomnosti. Jejich výrazné rudé brnění bylo založeno na podstě vzbuzovat strach. Design byl odvozen z brnění Senátních Gard, ale nesl i prvky Mandalorianské skupiny Death Watch a skupiny Slunečních Strážců. V době Impéria dokonce téměř všichni přeživší členové Slunečních Strážců sloužili jako Rudé Gardy. Samozřejmě, že hned po vzniku gard došlo k mnoha protestům, ale jak léta plynula a stupňovala hrozba Separatisů, tyto protesty utichly.

Znovuzvolení kancléře Palpatina
Když se Palpatinovo funkční období schylovalo ke konci (28 BBY), nové volby se blížily přesně podle plánu. Navzdory faktu, že Palpatinovy snahy o reformy neuspěly (on sám se o to tajně postaral), jeho podvody a nepřítomnost významného protikandidáta zajistily jeho znovuzvolení. Byly to poslední volby v historii Republiky, protože krátce před dalšími volbami v roce 24 BBY, zařídil přijetí konstituce, jež mu umožňovala vládnout neomezeně dlouho.

Projekt Mezihvězdná výprava
Mezi Sidiousovými velkými intrikami bylo vypuštění Mezigalaktické výpravy a její následné destrukce. Tento projekt byl vysněným projektem mistra C'baotha – Palpatinova přítele a poradce, jež měl za úkol zjístit existenci života mimo galaxii.
Nakonec se projekt zrealizoval a vypustil – šest lodí třídy Dreadnaught kolem dokola velkého jádra se staly jedinou lodí, která se vydala za hranice Republiky, do Neznámých oblastí a odtud do mezihvězdné prázdnoty a až do další galaxie a zase zpět.
Extragalaktické cestovní bylo mnohými považováno za nemožné z důvodu trhlin tvořících se v hyperprostoru z důvodu působení ohromné galaktické masy, jež v podstatě ohraničovaly každou galxii jako neprostupný štít. Palpatine si to ovšem nemyslel, jelikož se mu dostala do rukou zpráva o vetřelcích z planety Zonama Sekot, jež měli údajně být extragalaktičtí.
Tak či tak, C'baoth věřil, že jeho Jedijské schopnosti a schopnosti ostatních Jediů na palubě budou dostatečné k tomu, aby tyto gravitační poruchy v hyperprostorové cestě napravily. Zkoušky prováděné v Neznámých oblastech toto tvrzení podporovaly a tak mistr C'baoth doporučil, aby bylo na palubě tak mnoho Jediů, jak je možné. I když byla možnost zjistit o „Cizincích z neznáma“ nové informace, hlavní Palpatinuv důvod pro podporu tohoto projektu byla možnost snadného odstanění většího počtu Jediů a to bez možnosti vysledovat jakoukoliv stopu.
Nicméně senát nebyl stále ochoten věnovat peníze na takto drahý projekt a tak byl Sidious nucen vyslat svého špióna Kinmana Dorianu, aby zajistil C'baothovi dostatečnou podporu v jeho snažení. To se podařilo a Mistr Jedi dostal vše, co chtěl, včetně pěti mistrů Jedi (šesti i s C'baothem) a jedenácti rytířů. Toto bylo množství, které překvapilo i Sidiouse a tak ztráta, jež zničení projektu spůsobilo, byla o to těžší. Projekt byl vypuštěn v roce 27 BBY a tak Sidious vyslal Dorianu ve vedení menší utočné flotili lodí Obchodní Federace, aby projekt dostihl a zničil. Ani Sidious však neočekával, co následovalo. Jak flotila, tak projekt totiš vstoupili do Chisského prostoru a byli objeveni důstojníkem Thrawnem. I když chtěl Doriana navázat přátelský kontakt, Neimondyanský komandér Siv Kav bezhlavě zaútočil. Proti Geniálnímu Thrawnovi však nebyl žádný soupeř a tak byla flotila Obchodní Federace zničena. Přežila jediná loď – Dorianova – a to jen proto, že si Thrawn přál někoho naživu pro výslech. Dorian přesvědčil Thrawna, že zničení projektu je v jeho největším zájmu, jelikož projekt má zamířeno za hranice galaxie kde může narazit na „Cizince z neznáma“. Toto byl argument, který přesvědčil Thrawna, že musí projekt zastavit. Sám totiš věděl o kom je řeč – Chissové se před krátkou dobou s těmito vetřelci pustili do křížku a jen stěží je porazili. Pokud by projekt nalezl jejich svět, mohl by je opět přilákat a to v mnohem větším počtu. Navíc Doriana otvřel holonetový kanál k Sidiousovi a nechal dva velké muže, aby si vyměnili své názory a domluvili se na postupu osobně.
Sidious byl ovšem zaneprázdněn – právě se dozvěděl, že C'baoth přidal na poslední chvíly Anakina Skywalkera mezi Jedie na palubě projektu. Palpatine nemohl jen tak ztratit svého vytouženého budoucího učedníka a tak se vydal projektu vstříc, dříve než opustí republikový prostor. I když měl oficiální důvod jež musel i tvrdohlavý mistr C'baoth příjmout, ztráta Anakina a jeho mistra Kenobiho, příjmal jen velmi těžce. Bez Anakina a Obi-wana se tak projekt vydal vstříc Neznámým oblastem a svému osudu. Brzy na to Doriana hlásil, že Thrawn projekt zničil. Palpatine získal nový nástroj v podbě Chisského mistra strategie ale další ztratil – mistr C'baoth byl mrtev, ale i tak mohl ještě v budoucnosti posloužit, pokud by bylo zapotřebí. Palpatine měl totiž uchováný mistrův vzorek a ten tak mohl být naklonován.

Hledání nového učedníka
Po nešťastné smrti Darth Maula byl Sidious nucen hledat nového učedníka. Potřeboval někoho, kdo by, jako jeho prostředník, šířil jeho vůli a pomalu rozděloval Republiku. Toto byla jedna ze schopností, jež Maul přes všechny své kvality nedisponoval.
Očividně by byla nejlepší volba najít opět nějaké dítě, citlivé na Sílu a vycvičit ho podle libosti ale to již nebylo možné. Jako senátor méně významné planety, měl Palpatine spoustu soukramí a hlavně času, který věnoval Maulovu tréninku. V pozici Kancléře, kdy měl dení programy, bylo toto nemožné. Pro Sithský trénink nemohl obětovat svou tvář Kancléře a naopak. Bylo tedy nutné najít někoho s předchozím tréninkem. Sidious se tedy zaměřil na Jedie. Štěstí hrálo Sidiousovi do karet a ten se seznámil s mistrem Jedi Dookem. Tento Jedi byl již velmi dobře trénován a byl vynikající šermíř. Byl rovněž charizmatický inteligentní a trpělivý. To všechno byli kvality, které Sidious potřeboval pro další fázy svého plánu. Navíc v něm byly i slabosti, které mohl Sidious využít k jeho svedení na Temnou Stranu.
Někdy v této době trénoval Palpatine i další kandidáty na jeho nového učedníka. Jedním z nich byla i Vergere. Ta však po zjištění Palpatinova plánů zradila a pokusila se megalomanského Kancléře zavraždit. To se jí však nepovedlo a byla nucena dát se na útěk.

Zlákání Dooka
Vždy velice aktivní Dooku apeloval Na Radu Jedi, aby nemarnili čas a okamžitě začali hledat onoho „druhého Sitha“. Protože Sithové byli vždy dva, bylo jasné, že někde v galaxii je ještě jeden a Dooku nedokázal pochopit, proč Jediové nedělají vše, co je v jejích silách, aby tohoto druhého nalezli. Jejich zjevná krátkozrakost byla pro Dooka nestravitelná a ten tak začal přemýšlet o tom, že jeho názory a ideály nejsou stejné, jako ty Rady. V tom byl podporován i tím, že místo toho aby byl on považován za Vyvoleného, byl tímto považován nějaký malý chlapec ze zapadlé planety.
Dooku se vydal po stopách Sitha sám, nicméně byl to Sidious, kdo si našel jeho. Bylo jasné, že Dooku byl Sithem fascinován a začínal věřit, že Jediové na záchranu Republiky nestačí. Po dlouhém rozhovoru přesvědčil Sidious Dooka, že i on věří v to, že Rupublika se hroutí pod svou vlastní váhou a že je zapotřebí nový řád, jenž by přinesl pořádek a spravedlnost. Dooku si začal uvědomovat, že jejich vize nového řádu byly vlastně velice podobné a tak přijal Sithovu nabídku a stal se tak jeho učedníkem. Dooku věřil, že se Sidiousem byli partneré ale je jasné, že od samého začátku byl Dooku jen nástroj, pouhé vyplnění prázdného místa učedníka, které tak či tak čekalo na Anakina Skywalkera.

Klonová Armáda
Některé detaily o vzniku klonové armády zůstávájí skryté. Ví se ovšem, že počátek měěl na svědomí mistr Jedi Sifo-Dyas, bývalý člen Rady Jediů a blízký přítel Dooka. Po bitvě o Naboo a Dookově „změně“, byl Dyas velice neklidný. Měl několik vizí, jež ho utvrzovaly v tom, že se blíží velké temno. Zoufalý Dyas mluvil s Palpatine, který ho přesvědčil, aby vzal věci do vlastních rukou, a nespoléhal na Radu Jedi. Poradil mu, aby vše co udělá, učinil v utajení kvůli panice, která by mohla vzniknout. Toto utajení se týkalo hlavně Jediů. Palpatine poslal Dyase na planetu Kamino – svět vynikajicích genetických inženýrů, kteří byli experti na klonování. Tam měl Dyas zařídit vznik masivní klonové armády, jež by mohla Republika použít na svou obranu v budoucnosti.
Sidious Se však nemohl spoléhat na to, že Dyas udrží vše v tajnosti a tak poslal Dooka, aby svého nejlepšího přítele zabil. Ten přání svého mistra splnil bez nejmenších pochybností a svého přítele zavraždil – tím naplnil svou Sithskou oběť a naplno se přidal na stranu Sithů. Jako odměnu mu Sidius daroval Titul Darth Tyranus, Temný Pán ze Sithu. První Tyranův úkol byl dokončit tvorbu klonové armády. Než mohl udělat další kroky, bylo zapotřebí zajistit, aby vše zůstalo utajeno. Proto Dooku odletěl do Chrámu Jedi, kde vymazal veškeré záznamy o Kaminu a dalších třiceti sedmi světech (většinou světy spjaty s historii Sithů). Toto byl Dookův poslední čin, než oficiálně opustil Řád Jedi.
Nyní bylo možno dokončit tvorbu armády. K tomu bylo zapotřebí nalézt vhodný vzorek DNA. Aby bylo zajištěno, že klonové se dokážou postavit největším Sithským nepřátelům – Jediům – bylo nutno, aby byl „dárce“ vynikající bojovník s výjmečnými reflexy a schopnostmi pro přežití. Po mnoha zkouškách vybral Tyranus Mandaloriana jménem Jango Fett, poslední přeživší z legendárních úderných komand. Tyranus nabídl Fettovi za toto dárcovství ohromnou sumu kreditů a Mandalorian přijal, měl však podmínku v podobě jednoho neupraveného klona, kterého by vychovával jako syna a učedníka. S tímto Tyranus souhlasil a tak byla tvorba dokončena a jádro budoucích Palpatinových Stormtrooperů bylo zaseto.


Separatistická krize (24–22 BBY)
Palpatine nyní dokončil své druhé funkční období jako Kancléř a jeho armáda byla téměř hotová. Jediné co potřeboval, byla celogalaktická válka, která by Republiku polžila na kolena, zajistila vyhlazení Jediu a vznik zlaté éry, kde by Sithové opět vládli Sithové. Potřeboval Klonové Války.

Počátek Separatistického hnutí
Pod Palpatinovým vedením schromážil Tyranus, v roce 24 BBY, komerční organizace a založil Konfederaci Nezávyslých Systémů (CIS). Hlavním členem tohoto hnutí, byla Obchodní Federace, která byla nástroj Palpatinova postupu do funkce Kancléře. Všechny tyto komerční entity investovaly nemalé prostředky do budování droidích armád, jež byly CIS k dispozici a činily tak konfederaci schopnou sesadit Republiku i s jejími senátory. Palpatin toto všechno naplánoval tak, aby hnutí bylo dobře viditelné přesně na konci jeho funkčního období. Díky tomuto hnutí mu senát umožnil zvláštní neomezené funkční období, které tak zručilo volby, jež právě v tomto roce byly v plánu. I přes Palpatinovy „snahy“ však separatistické hnutí sílilo.

Falešná „mírová jednání“
Jak krize sílila, Palpatine musel přesvědčit občany své Republiky, že on je jen nevynný ale zato rozhodný vůdce. Přes HoloNet žádal Dooka, aby se dohodli a usmířili a to tak že toto „volání“ či prosbu, sledovali téměř všichni uživatelé HoloNetu po celé galaxii. Před veřejnosostí musel vypadat tak, že vyzkoušel všechny možné způsoby, jak udržet mír a krizi ukončit. Dokonce navrhl Bothawui jako planetu, kde by se mohli setkat a vyřešit vzájemné problémy. Dooku však nereagoval, přesně jak mělo sikhské duo v plánu, a napětí v senátu i v celé Republice sílilo. Stačil už jen jediný incident a válka byla na spadnutí.

Zastrašení senátu
A tak zemřeli například Aks Moe z Malasteru, zavražděn 22 BBY. Žádná teroristická organizace se k útoku nepřihlásila ale s rostoucí krizí, všichni usuzovali, že práve separatisté jsou zodpovědní, přesně jak Palpatine zamýšlel. Také přesně, jak zamýšleno, neschopnost Jediů postavit se těmto stupňujícím násilnostem zapříčinila spoustu kritiky, zejména z úst senátora Ainlee Teema. Výsledek byl jasný, Pokud Jediové a Soudy nedokáží udržet pořádek, je třeba vytvořit armádu, která by toto zajistila. I když na veřejnosti byl Palpatine nerzodnut, potají sledoval tato jednání s velkým potěšením.
Noc před plánovaným hlasováním za militarizaci, Palpatine oslovil Republiku. Opět mistrovsky zahráno, přesvědčoval občany o své důvěře v mírová jednání. Už v té době však bylo jasné, že i on sám si musí být vědom toho, že při hlasování bude jasný výsledek pro militarizaci

Pokus o atentát na Amidalu
Palpatineův následovník v pozici senátora za Naboo a bývalá královna, Padmé Amidala, byla téměř zavražděna lovkyní odměn Zam Wesell. Palpatine odložil po tomto útoku hlasování. Nabádal Jedie, aby poskytli senátorce ochranu v podobě mistra Kenobiho a jeho učeníka Anakina. Po druhém neúspěšném pokusu o atentát, který překazili právě Kenobi se Skywalkerem, Rada Jedi přikázala Anakinovi, aby senátorku chránil na její planetě Naboo. Spolecne se vydali na Naboo a čím více času spolu trávili, tím větší city k sobě chovali. Anakin tímto porušoval Jedijský Kodex a se spojením s utajením, které muselo logicky následovat, jen podnikl první kroky k Temné Straně.
Mezitím Kenobi - který pátral po osobě, jež si atentát obědnala - nalezl planetu Kamino a lovce jménem Jango Fett – předlohu pro klonovou armádu. Od tud Fetta sledoval na separatistickou planetu Geonosis. Tam zjístil, že vůdci Konfederace mají k dispozici obrovskou droidí armádu a že jsou spojení s útokem na Amidalu. Když však o těchto událostech informoval Radu, byl omráčen a uvězněn.
Pokud jde o Anakina a Padmé, ti tajně cestovali na Tatooine, protože Anakin trpěl nočními můrami o své matce. Když se na Tattoine dostali, s pomocí Watta – jeho bývalého otrokáře – Anakin se dozvěděl, že jeho matka byla prodána osvobzena. Muž, jež ji koupil, Cliegg Lars, jí osvobodil a oženil se s ní. Bohužel Anakin dorazil pozdě a zjístil, že jeho matka byla unesena Písečnými lidmi. Anakin zodpovědný kmen stopoval a nakonec ho nalezl.
Dostal se do stanu, v němž věznili jeho matku, ale ta mu stačila říct jen to, že je na něj hrdá a poté mu zemřela v náručí. V záchvatu smutku a hněvu se Anakin poddal svým temým emocím a celý kmen povraždil – včetně žen a dětí. Tento masakr vytvořil tak silné narušení Síly, že bylo cítit až na Coruscantu kde ho zaznamenali Yoda i Palpatine. Palpatine byl neskonale potěšen, když cítil Anakinovi temné skutky a k Yodovi dokonce ze strachu promluvil hlas Qui-Gon Jinna.
Anakin se vrátil k rodině Larsů, kde svou matku pohřbil. Po rozloučení se s Padmé a droidy vydal na Geonosis, vysvobodit Kenobiho.

Nouzové pravomoce
Kenobiho report, v němž byl omráčen, byl poskynut Kancléři. Ten tak měl důkaz, že se Separatisty se musí jednat vojensky. I když někteří senátorové nechtěli zbrojit, bylo jasné, že Dooku již armádu shromažďuje. A tak bylo jasno.
Během nočních rozhovoru Palpatina se senátory a Radou Jedi. Došli zůčastnění k závěru, že i kdyby zítřejší hlasování dopadlo dobře. Senát by i tak nestihl schválit použití klonové armády včas, Dooku by zaútočil mnohem dříve a tak Mas Amedda (bezpochyby na příkaz Palpatina) navrhl, aby byly Palpatinovi dány nouzové pravomoce, s nimiž by mohl použití armády schválit okamžitě.
Jar Jar binks, zástupce planety Naboo v nepřítomni Amidaly toto v senátu navrhl. Senát byl tímto návrhem šokován, hlavně proto že vyšel z Binkse, tvora, kterého považovali za klauna. Nicméně nouzové pravomoce se zdály jako velmi rozumná věc. Senátoři volali Palpatinovo jméno ve velké slávě. Palpatine však volal po tichu a formálně přijal toto privilegium s ujištěním, že se postará o záchranu demokracie. Ve skutečnosti však věděl, že díky Gunganovi vyhrál a jeho další fáze plánu je kompletní.


 Klonoví vojáci Klonové Války (22–19 BBY)
Obří projekt, nad jehož plánováním strávil Sidious deset let – první celogalaktický konflikt po tisíci letech – byl právě na svém počátku. Pod svou kontrolou měl perfektně trénováné a vybavené vojaký, kteří se zodpovídali výhradně jemu. S nouzovými pravomocemi měl Palpatine obrovskou moc, se kterou nakládal, jak jen chtěl. Nyní započal konflikt, známý jako Klonové Války, jeden z nejkrvavějších konfliktů v historii. I když oficiálně byl tento konflikt pokusem Republiky zastavit separatisty, ve skutečnosti to byl konflikt vedení proti Republice její vlastní hlavou státu.

Z diplomata despotou
Během Klonových Válek si Palpatine stále rozšiřoval rozsah svých pravomocí. Stále více a více moci shromažďoval, jak se konflikt šířil.
Palpatine nadále využíval svých dovedností v manipulaci Jediů a Konfederace proti sobě. Při jedné zvláštní příležitosti dal misi mistrům Ki-Adi-Mundimu a Aayle Sekuře na planetě Hitaka. Zároveň jako Sidious dal misi na té samé planetě Dookovi. Úspěch každé mise závisel na úspěchu ostatních dvou což nakonec vyůstilo v to, že Secura s Mundim byli svými úkoly natolik zaneprázdněni, že Dooku dokončil vše, co měl a odletěl.

Zmizení Seti Ashgada
Jak Palpatinova moc rostla, rostl i počet senátoru, jenž nebyli spokojeni se současným vývojem. Jedním takovým byl, Seti Ashgad, bývalý hypermotorový inženýr a designer stíhačky Z-95 Headhunter. Seti, využil své slávy ke zvolení do senátu. Byl charismatický a měl šarm. Všeobecně se věří, že pokud by Ashgad kandidoval proti Palpatinovi, zvítězil by. Jen toto byl dostatečný důvod na to, aby ho Palpatine pečlivě sledoval a to prostřednictvím Sarceva Questa, Palpatinova špióna. Když v roce 21 BBY Ashgad argumentoval proti zavedení systému pozorovacích droidů v budově senátu, Palpatine jednal. Ashgad byl unesen Sidiousovími agenty a tajně vypovězen na Nam Chorios, bývalou vězeňskou kolonii.
Veřejnosti bylo pouze řečeno, že Ashgad opustil Coruscant. Těžko by mohl někdo podezřívat Palpatina, přeci jen se jednalo o návrh na použití pouhých bezpečnostních droidů. Navíc i ostatní senátoři, jako například Bail Organa, s tímto nesouhlasili.
Ve skutečnosti se Palpatine obával Ashgadovi rostoucí podpory ze strany ostatních senátorů. Bál se, že by časem mohl na svou stranu dostat mnoho vlivných a nakonec vyvolat hlasování o nedůvěře Kancléře. To bylo pro Palpatina nepřípustné a tak zasáhl už v počátcích stejně jako mnohokrát před tím a potom. Jeho schopnost předvídat různé verze budoucnosti mu opět pomohla. Tak byl Ashgad zanechán na zničené planetě pod oblohou s nekonečnýcm Svítáním.

Teroristický incident s Hvězdou Iskinu.
Palpatine se rozhodl, že by jeho předchůdce, Finis Valorum, měl zamřít. I když před jedenácti leti tržil zdrcující porážku, nyní po tak dlouhé době se věci změnili. Po tom, kam vedlo Palpatinovo zvolení, by snadno nalezl spoustu senátorů, kteří by ho podporovali. Existovalo však jednoduché řešení a to zbavit se Valoruma navždy a to tak, aby z toho v budoucnosti mohl být další užitek.
Událostí, které vedli k explozi lodě Hvězda Iskinu a všech pasažéru, včetně Valorůma, byly neznámé až do vyšetřování Jediů. Samotný útok byl proveden atentátníkem jménem Sajé Tasha. Původem Anzati, Tasha byl často najíman pro politické vraždy. Buď Palpatine, nebo jeho učedník nakázali akolytovi Sorovi Bulqovi, aby právě tohoto atentátníka najal.
Jakmile se Valorum na loď nalodil, Tasha ho vzal stranou, Jako Anzati nestačilo, aby ho pouze zabil. Musel rovněž vysát jeho „enrgii“ ale to by zanechalo jasné stopy, které by mohly vyšetřovatele dovést na stopu Tashi a nakonec i Palpatina. Bylo tedy nutné loď kompletně zničit a tak se také stalo. Je však pravděpodobné, že i samotné zničení lodi, byl Palpatinův záměr, a využil to k prosazení Zákona o zvýšené síle.
Jakmile se Hvězda Iskinu vznesla nad zem, explodovala a trosky dopadli ve velkém rádiusu na zem. Trosky způsobili velké škody a ztráty na životech. Atentát se vydařil perfektně. Spolus velkými škodami a tisícovkou mrtvých, bylo naprosto nemožné nalézt Valorumovo tělo a i kdyby se to povedlo, Stopy po Anzatiovi by byly neidentifikovatelné.

Zvýšená ostraha a Zákon o zvýšené síle.
Efekt tragédie bylo vše, co si Palpatine mohl přát; pouhý den po incidentu, si vzal slovo senátor Ask Aak a nabádal k tomu, že politikové mají především zajistit bezpečnost svých občanů a pokud by toho nebyli schopni, měli by mít k dispozici prostředky a nástroje k tomu, aby tak mohli činit. Tak byl s ohromným potleskem přijat návrh na Zákon o zvýšení síly a ostrahy. Palpatine mohl pouze utišit senátorry a s pokorou příjmout – jako vždy.
Bail Organa si vybral právě tuto příležitost, aby promluvil. Palpatine očekával Bailovi protesty ale rozhodl se, že ho nechá mluvit. Kdyby ho totiš zastavil nyní, ukázal by se ve špatném světle. Když tedy Ameda okřikl Organu, že senátor není na řadě, Palpatine Amedu zadržel a řekl, ať nechá Organu mluvit. Organa nařknul Palpatina ze zrady a snažil se ho v jeho vzestupu zastavit, čímž se otevřeně stal Palpatinovým nepřítelem.
Senát však jednoznačně rozhodl v Palpatinův prospěch a zákon byl nyní v platnosti. Organa očekávál, že nyní znovu mocnější Kancléř bude proti němu jednat, ale ten stále vystupoval jako seriózní a férový politik, který má respekt ke svým kolegům za každou cenu. Po ukončení senátního zasedání navštívil Palpatine senátory Organu a Mon Mothmu a v dobrém duchu jim pogratuloval. Protože všek byl v doprovodu svých Rudých Gard, k žádnému incidentu nedošlo.
Palpatine dvojici senátorů opustil s vědomím, že duo bude projednávat své další kroky. Bylo mu jasné, že se jich může zbavit stejně jako Ashgada nebo Valoruma ale to prozatím nebylo zapotřebí. Organa Proti palpatinovy vystupoval v každém zasedání senátu, ale byl to konflikt na scéně politické. Palpatine věděl, že než se tento konflikt dostane na vojenskou úroveň, uplyne mnoho let.

Huttské vyjednávání.
Několik měsíců po po Anakinově pasování na Rytíře Jedi, zosnoval Palpatine, který měl obrátit Jabbu Hutta na stranu separatistů tím, že nechal unést Jabbova syna Rottu a vynu svalil na Jedie. Plán ale nevyšel, protože Anakin se svou novou učednicí Ahsokou Tano a s pomocí Amidali odhalili, že za únosem jsou separatisté a Jabbův vlastní strýc Ziro.

Gunrayovo zatčení.
Poté, co byl Vícekrál Gunray zajat senátorkou Amidalou na planetě Rodia. Darth Sidious se radil o dalším postupu se svým učedníkem. Temný Pán vyjádřil své obavy ze zajetí slaboduchého Neimoidiana a hlavně ze ztráty všech tajemství, které Gunray znal. Dooku ho ale ujistil, že má plán, jak se s touto situací vypořádat. Asajj Ventres byla vyslána na loď, kde byl Gunray držen, aby ho vysvobodila, nebo v případě, že by nebyla jiná možnost, ho umlčela navždy. Sidious byl překvapen plánem svého učedníka a hlavně tím, že stále důvěřoval Ventress, která již v minulosti několikrát zklamala. Dooku ho však ujistil, že Ventress je na tuto misi vhodná a úkol splní.
Ventress se po infiltrování na loď musela postavit mistryni Luminaře Unduli a Padawance Tano. Nicméně úkol splnila a Gunraye vysvobodila.

Krize senátorských rukojmí.
Palpatine byl přítomen v senátní budově, když lovec odměn, Cad Bane, zahájil svůj útok, při kterém vzal jako rukojmí několik významných senátoru. Bane požadoval propuštění Hutta Zira výměnou za život senátorů. Palpatine byl uvězněn ve své kanceláři společně se senátorem Taa a snažil se s Banem vyjednávat. Tak byl Ziro propuštěn a senátoři zachráněni.

Hologram Darth Sidiouse na Mustafaru
Holokron a děti citlivé na Sílu.
Darth Sidiousův další krok zahrnoval zvláštní Kyber paměťový krystal, který byl ve vlastnictví Bolly Ropala. Krystal obsahoval jména tisícu dětí citlivých na Sílu – budoucnost Řádu Jedi. Sidious je chtěl unést a přetvořit v jeho osobní Sithské špióny, znalé Temné Strany a schopné sledovat jeho nepřátele z velké dálky. Aby mohl přečíst informace uložené v krystalu, potřeboval Sidious Jedijský Holokron. Najal si smrtonosného lovce odběn Cada Banea, aby infiltroval Chrám a Holokron ukradl. To se povedlo a Bane Holokron ukradl.
Lovec odměn následně vyhledal mistra Ropala a vzal ho za zajatce. Darth Sidious dal Banovi velení nad flotilou poskytnutou Gunrayem. V jedné z lodí, Bane Ropala mučil, aby Holokron aktivoval, ale ten odmítl a tak ho Bane zabil. Flotila byla nicméně napadnuta republikovými jednotkami a Baneova loď infiltrována Skywalkerem a jeho Padawankou. Po tom, co Bane zajal Ashoku, byl Anakin nucen Holokron otevřít. I když v následném boji byla Baneova flotila zničena, on sám uprchl a hned se vydal po stopách dětí. Podařilo se mu unést tři a všechny odvezl do laboratoří na planetě Mustafar. Po třetím dítěti byl však chycen Jedii a díky toho byla informace o Mustafaru nalezena. Skywalker s Ahsokou se na planetu vydali, zatímco Obi-Wan s mistrem Winduem a Baneem letěli na jeho asteroid, kde měl Baně svou skrýš. Bohužel Bane Jediům unikl ale Anakin s Ahsokou byli úspěšní a děti zachránili.

Death Watch.
Když Duchess Satine Kryze z Mandaloru cestovala na Coruscant, aby přesvědčila Senát, že Death Watch je čistě interní záležitost Mandaloru, se kterou se vypořádají, Palpatine rychle jednal, a přesvědčoval Senát, že tato krize je mnohem větší, než si Satine připouští a je třeba urychleně jednat. Death Watch byla organizace Mandalorianských válečníku, jež se snažili opět zvednout hrdost a válečnický původ Mandalorianů. I když sprvu to vypadalo, že Mandalore bude okupován silami Republiky, nakonec Duchess vše zvrátila a díky zásahu Obi-Wana kenobiho, bylo rozhodnuto, že si Mandalore pomůže sám a okupován nebude.

Incident s příšerou Zillo.
Když Jehovů Windu a Kenobi zkoušeli na planetě Malastare novou zbraň sestrojenou doktorkou Bollovou, Nechtěně probudili poslední exemplář příšery Zillo, tvora, jež Malastare kdysy obýval ve velkém, ale byl téměř vyhuben tamějšími Duggy. Příšera ohrožovala všechny díky několika faktorům, Byla obrovská ahlavně její kožní brnění bylo natolik odolné, že odrazilo dokonce i útok světelným mečem. Po velkém snaženi a spomocí Duggů, byla příšera nakonec poražena ale pouze omráčena. Zpráva o tomtou úspěchu Palpatina velice potěšila a ten ihned nařídil, aby byla příšera převezena na Coruscant k bližšímu studiu. Palpatine chtěl její brnění syntetizovat a používat na svých lodích.
Bohužel příšeře se podařilo uprchnout a poničit několik Coruscantských budov ale nakonec byla zabita. To však Palpatina nezastavilo. Stále chtěl její brnění a tak nařídil doktorce Bollové, aby začala s pokusy, příšeru naklonovat.

Past na Vjunu.
Sidious s Tyranem zosnovali past na mistra Yodu – Velmistra Řádu Jedi a nejmocnějšího Jedie v Galaxii. Dooku poslal Yodovi zprávu, vníž říkal, že zašel až příliš daleko a chtěl by se sejít a projednat mír. Ve skutečnosti se však Dooku snažil jen Yodu zabít. Aby tento plán posílili, poslal Palpatine Skywalkera a Kenobiho rovněž na Vjun. V Dookově velíně v Château Malreaux, se Yoda pokusil přimět Dooka, aby se zřekl svého Sithského mistra a vrátil se s ním. Zrovna když to vypadalo, že Dooku nabídku zvažuje, Skywalker s Kenobim dorazili. Toto byl Palpatinův záložní plán pro případ, že by Dooku zradil a skutečně chtěl přejít na stranu Jediů. Dooku nařkl Yodu ze zrady a uprchl zpět k Sidiousovi.

Pátrání po Darth Sidiousovi.
Zatímco Palpatinova důvěra erodovala, pokračoval v kontrole Konfederace skrz Dooka, který zařídil útok na planetu Kamino. To zajistilo prodloužení konfliktu na léta. Dooku také začal trénovat Temné Akolyty, kteří měli pomoct ve válce a v následné Sithské invazi.
Protože poválečná budoucnost byla pro Jedie zahalena, Rada začala podezřívat někoho z blízkého okruhu Palpatina – nejvíce Satea Pastage. Toto podezření začalo po bitvě o Cato Neimoidia v roce 19 BBY, tři roky po začátku války. Republikové síly pod vedením kapitána Jana Dodonny získali Gunrayovo mechokřelso, které je dovedlo do Sidiousovi skrýše v budově LiMerge Power na Coruscantu. Odtud vedla stopa k Palpatinovu a Pestageovu apartmánu ve vesmírodrapu 500 Republika.
Palpatine věděl, že konec války se blíží a tak vyslal většinu Coruscantské flotili do boje s tím, co nazval „triáda zla“. Zároveň s tím, jako Sidious, poskytl Generálu Grievousovi tajnou hyperprostorovou cestu zkrz Hlubopké Jádro, která ho dovedla až na Coruscant. Završení jeho dekády dlouhého plánu začalo.

„Unesen“
Během chaosu bitvy byl Palpatine vyhnán ze svého bunkru a pronásledován Generálem Grievusem, Vrchním Velitelem Droidí Armády. Během pronásledování zabil Grievus mnoho Palpatinových ochránců a dokonce i několik Jediů. Nicméně nakonec Palpatina unesl – přesně jak bylo plánováno.
Anakin Skywalker s Obi-Wanem Kenobim byli ihned přivoláni na Coruscant z ledové planety Tythe, kde hledali hraběte Dooka. Po návratu se ihned vrhli do boje a jejich úkol byl vysvobodit Kancléře za každou cenu. Nakonec Kancléře našli připoutaného na Grievousově vlajkové lodi „Neviditelná Ruka“. Než ho však mohli vysvobodit, objevil se Dooku a začal souboj. Ve skutečnosti to byl však Palpatinův test pro Anakina, který měl vyskoušet jeho náklonnost k Temné Straně.
Dooku si byl vědom toho, že tento duel byl veden proto, aby Anakina svedl na Temnou Stranu ale, nebyl si vědom, že on sám má bit pro tento účel obětován. Palpatine mu totiž řekl, že jakmile přesvědčí Anakina a společně ho zlákají na Temnou Stranu, Dooku bude ve vedení nové Sithské armády jako Palpatinova pravá ruka.
Nicméně Dooku zapoměl na nejvyšší pravidlo Darth Banea – mohou být jen dva Sithové, ani víc, ani méně. Jak bojovali, Obi-Wan byl Dookem sražen a ztratil vědomí. Anakin nicméně bojoval odhodlaně a nakonec Dookovi usekl obě ruce. I když chtěl Sitha ušetřit, Palpatine ho nabádal, aby ho zabil, protože je příliš nebezpečný, než aby mohl žít. Po krátké chvíli vnitřního boje nakonec Anakin Dooka sťal a Kancléře vysvobodil.
Toto bylo pro Palpatina další vítězství. Jediná věc, se kterou nepočítal, bylo to, že Dooku nebyl schopen zabít mistra Kenobiho a Anakin ho nechtěl opustit. To však byl jen nepodstatný problém. Tím že porazi Tyrana, Anakin dokázal, že je připraven stát Palpatinovi po boku.

Palpatine se stává Nejvyšším Komandérem.
Den po bitvě o Coruscant,byl přiat doplněk k Bezpečnostnímu zákonu. Ten byl osobně sepsán Palpatinem ale byl dán lokálnímu senátorovi, aby zajistil Palpatinovu tvář muže, který příma stále vštší moc ale proti své vůli. Tento doplněk s okamžitou platností převedl vedení nad Radou Jedi z rukou senátu do rukou Palpatina, čímž mu umožnil pravomoc Řád kdykoliv rozpustit. Taká nahradil Jedijskou a senátorní autoritu v Republikové armádě, dávaje Kancléři nad těmito silami přímou a neomezenou kontrolu – čímž se jeho titul změnil z Nejvyššího Kancléře na Nejvyššího Komandéra Republikových Ozbrojených Sil.


Souboj s Winduem
Konec hry (19 BBY)
Jak čas plynul, Jediové se začali Kancléře a jeho neustále rostoucí moci obávat. Navíc zároveň s tím Sidious zanesl první střípky pochybností do mysli Anakina. Mladý Skywalker uviděl vizi své ženy Padmé, která měla zemřít při porodu dítěte, které právě nosila. Palpatine, jenž pravděpodobně sám vložil tuto vizi do Anakinovi mysli, slíbil, že když s ním Anakin prozkoumá Sithská vědění, společně se jim podaří Padmé zachránit. Zároveň Palpatine učinil Anakina svým zástupcem v Radě Jedi. To Rada přijala jen velmi nerada ale nakonce svolila a Anakin nahradil mistra Piella. I když byl Anakin přijat do Rady, nebyl mu udělen titul Mistr Jedi, což se nikdy v historii nestalo a Anakina to nevýslovně rozhněvalo. Nakonec však došlo k nevyhnutelné konfrontaci a Anakin doručil mistru Winduovi zprávu, že ve skutečnosti je Palpatine Darth Sidious, Temný Pán po nemž Jediové pátrali třináct let.
Mace přikázal Anakinovi, aby počkal v Chrámu, zatím co se on společně s mistry Saeseem Tiinem, Agenem Kolarem a Kitem Fistem vydali zajmout Palpatina. Palpatine je přivítal jako by se nic nestalo, ale sám moc dobře věděl, že konec hry nastal. Mace, ihned aktivoval svůj světelný meč a oznámil Palpatinovi, že ten je zatčen a senát rozhodne o jeho osudu. Na to Palpatine reagoval „To já jsem senát“. Následně aktivoval jeden ze svých Sithských mečů, který měl schvoaný v rukávu a s nelidským křikem se vrhl na čtveřici mistrů. Mistrové Tiin a Kolar zamřeli okamžitě, aniž by se vůbec zmohli na odpor, Kit Fisto o chvíli později také a tak souboj pokračoval dál jen jeden na jednoho. Palpatinova agresivní forma boje Juo byla Winduově formě Vaapad více než soupeřem a duo bojovalo dlouho vyrovnaně. Pak však Palpatine ucítil přítomnost Anakina, který nevydržel čekat v Chrámu a vydal se zachránit Palpatina, kterého potřeboval živého. V tomto okamžiku Mace Palpatina odzbrojil – jestli to byl pouhý Sidiousův plán, nebo ho skutečně Windu porazil, se neví, je však pravděpodobné, že Sidious „prohrál“ cíleně, aby tak mohl lépe přesvědčit Anakina. Poražený Palpatine zaútočil na Windua salvem Blesků ale ty mistr Jedi vykryl svým světelným mečem a vracel je zpět na Palpatina. Tím zničil jeho „masku“ – sithskou iluzi, která mu dávala podobu strašiho muže – a odhalil jeho pravou podobu. Po celoživotním užívání Temné Strany, bylo Palpatinovo tělo poškozené a zdeformované a jediný způsob jak toto skrýt byla právě sikhská „maska“.
Po krátke konfrontaci Sidious ztratil sílu a Blesky ustali. Windu se však rozl i přes Sithovi prosby o slitování, nebezpečného protivníka zabít, protože byl příliš nebezpečný, než aby mohl zůstat naživu. To však Anakin nemohl z lásky ke své ženě a nenarozenému dítěti dopustit a v panice zblokoval Macův úder a usekl mu ruku. To byl okamžik, na který Palpatine tolik let čekal – tím že pro svou lásku Anakin objetoval Windua a s ním i celý Řád Jedi, dovršil tak Sithskou oběť, rituál, kterým si musel projít každý Sith, kdy zabil něco, čeho si velice cenil, aby tak dokázal své odhodlání k Řádu Sith. Palpatine okamžitě zahltil bezbraného Windua novou salvou Blesků a zabil ho.

Zrození Darth Vadera.
Sidious byl potěšen, že Anakin byl konečně v pozici, kde ho chtěl p otak dlouhou dobu – izolovaný, vyděšený a bez možnosti návratu do Řádu Jedi. Protože neměl, kam by šel a protože byl zoufalý a chtěl zachránit Padme, přijal Sidiousovu nabídku a poklelk před ním.
Nadšený Palpatine mu slíbil, podruhé, že společně Padmé zachrání, ale to byl jen podvod, který měl Anakina odlákat od Jediů. Jestli byl Palpatine skutečně schopný Padmé zachránit není známo, to však ani nebylo nutné. Klečící Anakin tak plně akceptoval svou budoucnost jako Sith a přijal místo Sidiousova třetího a posledního Sithského učedníka.

Pád Chrámu Jedi.
Stejně jako Maul a Tyranus, musel i Vader předvést odhodlanost a loyalitu nějakou zničující akcí. Sidious ho už přesvědčil, že Jediové se snažil získat moc pro sebe, takže bylo velice snadné přesvědčit ho, že rychlý a rázný úder, který by je paralyzoval, byl zapotřebí. Vydal rozkaz, aby Vader ihned vyrazil do Chrámu Jedi v doprovodu 501ní Legie klonů a společně vyvraždili všechny Jedie, kteří budou přítomni. Tím, že Vader útočil na důležité členy Řádu a pobil je, utvrdil jen své spojení s Řádem Sith. Šance, že by se vrátil k jeho minulému životu Anakina Skywalkera tak vlastně přestala existovat – alespoň si to myslel Palpatine. Navíc tato akce sloužila i k tomu, aby oslabila jeho spojení s Padmé. Nebyla možnost, aby mu jeho žena odpustila takový maskr. Navíc by mohla ztratit i samotnou vůli k životu čímž by se dala odstranin bez potíží.
Vader Jednal přesně, jak Palpatine očekával a skrz celou noc a ještě brzy ráno probíhal v chrámu ohromný masakr, kterému téměř nikdo neunikl. Před tím, než opustil Chrám a vydal se do Senátní budovy, řekl Mace Windu mistryni Shaak-Ti, aby připravila Chrám, na možný útok ale i přez její velké snažení, proti legii těch nejlepších klonů vedených Darth Vaderem, byla porážka neodvratná. Vzhleme k válce byla většina zkušených Jediů v boji a tak v Chrámu nebylo mnoho Jediů, kteří by ho mohli efektivně ubránit. Výsledkem bylo téměř bezproblémové povraždění všech mladých Padawanů Vaderovým mečem – Jedijské ztráty byly tragické.
Když Vader a 501ní – která bude brzy známá jako Vaderova pěst – dokončili svůj úkol, Chrám Jediů, uložiště dvacetipěti tisíc let vědomostí a kultůry, bylo jen hořící zřícenina. Nicméně z nějakého důvodu přikázal Palpatine, aby Chrám nebyl zničen a dokonce ho nechal opravit. Původně se předpokládalo, že toto Palpatine učinil z důvodu, že chtěl z Chrámu udělat svou novou rezidenci, ale to se ne stalo a Palpatine postal nový Imperiální Palác na úplně jiném místě. S největší pravděpodobností ale Palpatine chtěl zachovat Chrám z prostého důvodu a to, aby se mohl ne tento kdykoliv podívat s úsměvem na rtech a vysmát se Jedijské aroganci a svému dokonalému úspěchu.

Zničení Chrámu
Rozkaz 66
Když Vader „sterilizoval“ Chrám, Sidious se postaral o zbylé Jedie. Po tisíci letech plánování nastal čas, aby se Sithové konečně pomstili za Porážku v Bitvě o Ruusan. Jeho nástroj této pomsty byli samozřejmě klonoví vojáci. Ti měli již př svém stvoření uloženy nejrůznější rozkazy, které fungovaly v nouzových situacích. Byla to standartní procedura Kaminoanů. Co však nikdo netušil, bylo to, že klonové byli vybaveni i jedním tajným příkazem, o kterém nevěděli ani sami Kaminoani - Rozkaz 66. Ten klonům přikazoval zbavit se Jediů, protože ti se stali zrádci proti Republice.
Toto Jediové nečekali, po třech letech boje si se svými klony vytvořili pevné svazky a při tom zapoměli, že klonové slouží Republice, nikoliv jim, že jejich velitel je Kancléř a nikoliv Rada a kloni sloužili svému veliteli bez výhrad, ať byl rozkaz jakýkoliv.
Ze své Kanceláře zavolal Sidious přez HoloNet komandéra Codyho na planetě Utapau a přikázal mu vykonat Rozkaz 66. Postupně pak obvolal klony po celé galaxii a tak se kloni obrátili proti svým Jedijským Generálům. To činilo Sidiouse neskutečně šťastným, ptože s každou Jedijskou smrtí cítil, jak Temná Strana sílí.
Na tisícovce front, ležících na přibližně dvou stovkách světů, byli náhle Jediové obklíčeni svými klony a bez varování povražděni. Odhady činí, že před vydáním rozkazu bylo v Řádu deset tisíc aktivních členů, a po první vlně útoku, přežila jen necelá stovka - 99% Řádu, bylo odstraněno v jednom úderu. Pouze v jednom případěm na planetě Murkhana, vojáci odmítli uposlechnout tento rozkaz a umožnili Jediům uprchnout. Později, Palpatine vyslal Vadera, aby z těchto klonů učinil odstrašující příklad.
Palpatine očekával, že přeživších Jediů bude jen par tuctů a i s těmi se nakonec vypořádá. Tato lhostejnost však byla jeho zkázou, protože díky dvou přeživších – mistrů Kenobiho a Yody - bude nakonec poražen.
Tak moc byl Sidious nadšen svým dlouhoočekávaným a ještě déle připravovaným vítězstvím, že hned po vydání Rozkazu 66 se vydal do Chrámu osobně, abyy na vlastní oči viděl ovoce své práce. V Místnosti Tisíci Fontán našel Vadera, který právě pozabíjel malou skupinku Jediů a jejich ochránce Cina Drallinga. Vader poklekl před svým mistrem a ten mu pověděl, že je nesmírně spokojen s jeho činy a že Vader se stane mocnější, než jakýkoliv Sith v histori. Pak mu ale dal další úkol, protože stále ještě existovaly překážky. Tou poslední překážkou v jeho neomezené vládě, bylo vedení Konfederace.

Pád CIS
Poté, co odletěli z Utapau, Separatistyčtí vůdcové odletěli na planetu Mustafar, vulkanickou planetu, převážně využívanou pro těžbu. Tam očekávali od Sidiouse další informace. Když žádné nepřišli, rozhodl se Gunray zavolat sám. Palpatine byl zprvu překvapen, nečakal, že by se Vader z Mustafaru ozval takto brzy. Když však hovor aktivoval a uviděl tvář Vícekrále, uvědomil si, že Vader dosud nedorazil. Palpatine musel opět poslouchat Neimoidianovi stížnosti a jeho otravné otázky, ale toto bylo naposledy, co spolu mluví – alespoň v to Sidious doufal – a tak s dokonalou falší ujistil Sidious separatisty, že vše jde podle plánu a jeho nový učedník, Darth Vader, byl vyslán na Mustafar, aby se o ně „postaral“. Gunray si však pod tímto představoval něco úplně jiného než Sidious a tak když Vader přistál, uvítali ho separatisté vřelími pozdravy. Sidious nechal kanál otevřený, aby tak mohl sledovat následující jatka. Vader povraždil všechny separatisty, až na jednoho, Gizora Delzu, jež nebyl přítomen, a ohlásil se svému mistrovi. Ten byl opět potěšen a přikázal svému učedníkovi, aby vyslal signál do všech separatistických lodí, aby droidí jednotky okamžitě deaktivovali. CIS tak splnila svůj účel a byla rozpuštěna a Klonové Války, nejkrvavější konflikt za posledních tisíc let, zkončil.

 Inaugurace Impéria Inaugurace Galactického impéria.
Jediné, co Palpatinovi zbývalo, bylo získání senátní podpory, takže svola zvláštní zasedání, aby informoval senátory o Jedijské rebélii. Aby nezpůsobil rozpaky, zkryl většinu svých jizev a poškození a celý se oděl do temně rudého pláště v sikhském stylu.
Senát viděl jeho tvář, poškozenou, zjizvenou a odpudivou a Jeho přátelské modré oči byly nahrazeny odpornými žlutočervenými. Po zbytek jeho života měl tvář zahalenou v kápi a byly to právě ony žluté oči, které byli jediné, stála viditelné. Nakonec si senátoři i občané na tuto podobu zvikli a sochy, stavěné Palpatinovi, se ho nijak nesnažili zkrášlit. Bylo to bráno jako čest, ve službě svým občanům, utrpěl zranění.
Senátoři nebyli informováni pouze o Jedijském pokusu o vraždu Kancléře, ale i o jejich plánu na svrhnutí samotného senátu. V podstatě vše co, uplynulých třináct let Sidius učinil, svedl na Jedie a díky už tak oslabené důvěře, byla tato verze senátory přijata bez problému a dokonce díky tomuto snadno ospravedlnil Rozkaz 66.
Ti, kteří znali Jedie v lepším světle, jako většina opozice v senátu, byli neschopní argumentovat, protože nálada v hale byla jasně protijedijská. Navíc tato opozice věřila, že s koncem války učiní Palpatine, jak slíbil a odevzdá zpět své nouzové pravomocea odstoupí z funkce Kancléře a půjde do důchodu na Naboo, přesně jak sliboval. On měl však jiné plány, a když je oznámil, opozice byla otřesena. Tak Palpatine potvrdil jejich největší obavy. Pokud dokument Konstituce vůbec přežije, budou v něm ohromné změny, které budou Senát spíše řídit, než aby jemu umožnovali řídit.

Poslední útok Řádu Jedi
Obi-Wan Kenobi a Yoda se nakonec smířili se zradou a neštestím, které je podkalo a uvědomili si, že Anakin, nyní Darth Vader, a jeho vojáci, pobili všechny Jedie v Chrámu, včetně dětí. Obi-Wan prosíl Yodu, aby ho neposílal bojovat s jeho bývalím žákem, ale Yoda odmítl, protože věděl, že Obi-Wan není dostatečně silný, aby Sidiouse porazil. Tak se mistr Kenobi vydal na Mustafar na závěrečný souboj a Yoda se vypravil do Senátní budovy postavit se Císaři. Tam se utkali Temný Pán ze Sithu a Velmistr Řádu Jedi a během jejich boje byla zničena velká část senátních prostor. Oba protivníci předvedli ohromnou znalost Síli ale i schopnosti s bojem se světelnými meči. Souboj skončil nerozhodně, protože Palpatine použil Blesky, které však Yoda absorboval a postupně vracel zpět k Sithovi, Následná erupce odhodila oba bojovníky nicméně Sidous byl schopen chytit se platformy, Yoda takové štěstí neměl a spadl několik pater. Po pádu si otřesený a poražený Yoda uvědomil, že v boji by s Palpatinem nevyhrál a tak se dal na útěk
Vyzvedl ho senátor Bail Organa a společně odletěli na Organovu loď.
Když klonoví vojáci oznámili Palpatinovi, že Yodovo tělo se nenašlo, nařídil pouze, aby zdvojnásobili úsili a dále se této záležitosti nevěnoval – chyba, jež ho v budoucnosti bude moc mrzet.

Transformace Vadera
Bitva mezi Kenobim a Vaderem skončila velice odlišně. Kenobi zvítězil a velmi vážně zranil svého bývalého učedníka a zanechal ho svému osudu. Palpatine se však na Mustafar dostal vlmi rychle a tam nalezl Vadera, tězce spáleného ale naživu.
Když se blížil k sotva živému tělu, byl rozpolcen mezi svým hněvem a touhou. Jedna jeho polovina chtěla Vadera zachránit, aby tak on mohl být jeho učeníkem i nadále. Druhá část ho však chtěla nechat zemřít za svůj neúspěch. Sidious celý život sledoval Anakina a předpokládal, že se z něj stane dokonalá bytost, nejmocnější osoba, která kdy v galaxii žila. Ale i Temná Strana vyžadovala život. S velkou většinou jeho těla odstraněného, Vaderova Síla se radikálně sníží a stejně tak i jeho potenciál. Nehledě na jeho rozhodnutí, Vader už nikdy nebude vytoužený dokonálý Sith. Palpatine se nakonec rozhodl, že Vadera ušetří, a pomocí Temné Strany ho stabilizoval, zatímco, Šokoví vojáci připravili záchranné lůžko. Následně byl Sidious i s Vaderem dopraveni na Coruscant.
V raketoplánu byl Vader obklopen Rudými Gardami a vedle něj seděl Sidious a veškeré své síly dával, aby udržel Vadera naživu, i když ještě chvíli zpět na Mustafaru uvažoval, že Vadera nechá zemřít. Je možné, že Sidious choval k Vaderovi alespoň nějaký stupeň náklonnosti – něco co nechoval ani k Maulovi, ani k Tyranovi. Sidous si uvědomoval, že Anakin byl jediný svého druhu. Najít někoho, tak mocného jako byl Vader, by trvalo celý život, pokud by to bylo vůbec možné. Sidious by byl opravdu nucen objevit tajemství jeho Mistra Plagueise astvořit si vlastního učedníka ale toto bylo také nemožné. Palpatine byl rád, že prozatím dokázal s vypětím všech svých sil Vadera udržet naživu a to bylo nic, proti složitosti toho, vytvořit úplně nový „dokonalý“ život.
Zpět na Coruscantu v Palpatinově Chirurgickém Rekonstrukčním Centru, přikázal Císař, aby byl Vader „přestavěn“ pomocí prostetických končetin a mobilní podpory života. Proces, který byl neuvěřitelně bolestivý a Palpatine zajistil, aby Vader zůstal při vědomí, aby tak byl posílen bolestí. Po rekonstrukci, navždy uvězněn v černém brnění, Vader požádal svého mistra o informaci, co se stalo Padmé. Císař mu pověděl, že Vader sám, v záchvatu hněvu, ji zabil. Jestli si to Palpatine skutečně myslel je neznámé, nicméně tato informace Sidiousovi pomohla velice a to tak, že zpřetrhala jakékoliv kontakty Lorda Vadera s životem Anakina Skywalkera. Vader se poddal svému hněvu a zničil celý operační sál a dokonce se pokusil zabít i Sidiouse. Díky jeho zranění byla však jeho síla téměř poloviční a tak toho nebyl schopen. Nakonec se vzdal, pochopil, že Palpatine byl jediný, kdo ho nyní příjme. Palpatine byl potěšen, Jeden z nejmocnějších Sith Lordů se zrodil a byl to právě jeho učedník.
Mezitím Yoda a Obi-Wanodešli do exilu. Anakinovi potomci, Luke a Leia, byli rozděleni – Leia šla do domu Baila Organy a Lukea si vzal jeho strýc, Owen Lars, se svou manželkou Beru. Tím byla jejich existence před Palpatinem utajena.


 Císař Palpatine Císařova vláda (19 BBY–4 ABY).
Imperializace
S povstáním Impéria se téměř všechny Republikové instituce zrušily, nebo změnili k nepoznání. Všechny názvy v sobě museli mít slovo „Imperiální“, aby tak oslavovali nového Císaře. Přez noc se tak Sektor Coruscant přejmenoval na Imperiální Sektor, Coruscant samotný byl přejmenován na Imperiální Centrum, Galaktické město bylo přejmenováno na Imperiální město. Galaktický senát se stal Imperiálním senátem, klonoví vojáci byli změněni na Imperiální Stormtroopery a zbytky Republikové Inteligence se přejmenovali na Imperiální Inteligenci s bývalým ředitelm SBI, Armandem Isardem, v čele. Starý Presidentský Palác byl kompletně přestavěn a rozšířen a stal se z něl Imperiální Palác – Palpatinovo sídlo a pracovan. Bývalá Komise za Ochranu Republiky (COMPOR), byla přejmenována na Komise pro Ochranu Nového Řádu (COMPNOR). Během pár dní zmizely téměř všechny názvy, jež by mohly lidem připomínat starou Republiku.
Pod vedením Palpatinových poradců, Crueya Vandrony a Ishina Raze, COMPNOR získal ohromnou moc nad Impériem a veškerými jeho orgány. Imperiální Bezpečnostní Úřad (ISB) byl vytvořen jako protiklad Imperiální Inteligence a stal se Palpatinovou všemocnou policií.

Doba Temna.
I když nový režim byl zpočátku slabý, byl postupně zesilován až do bodu zlomu v roce 4 ABY. Nelidé a ženy, byli téměř bez vyjímek, z Nového Řádu vyloučeny, a genocidy ze stran regionálních guvernérů nebyly ničím výjmečným. Palpatinova první čistka v Imperiálním loďstvu proběhla jen pouhé dva týdny po jeho nástupu na trůn.
V roce 18 BBY, pozval Palpatine bývalého Jedie Feruse Olina na Coruscant, aby ho požádal o laskavost. Měl nalézt sabotéra počítačových systémů na planetě Samaria. Olin nejprve odmítl, ale když mu řekl Palpatine o tom, že nechal uvěznit dva Olinovi přátelé, Olin nakonec přijal. Jak později Olin zjistil, Palpatine využíval krizi na planetě, aby nad ní získal kontrolu. Darth Vader byl také přesvědčen o tom, že Palpatine by rád přiměl Olina k Temné Straně.Palpatine se o to později skutečně pokusil, aa použil stejnou metodu jako dříve na Anakina: schopnost vytvořit a zachránit život byla jistě pro Olina lákavá – hlavně proto, že Vader zabil jednoho z Olinových přátel. Palpatine také věnoval Olinovi jeden ze Sithských Holokronu, aby tento olina více nahlodal a přivedl blíže k Temné Straně.
Během Velké Jedijské Čistky, nechal Palpatine vypustit zprávu, že Darth Vader vystopoval a vlastnoručně zlikvidoval skupinu padesáti Jediů. Tato informace byla značně přehnaná, protže Jediů bylo jen osum a na pomoc mu přišli klonoví vojáci z 501ní Legie. Tato zpráva však velmi pomohla udržet v galaxii strach a poslušnost.
Velmi brzy započal Palpatine Vaderovi testy, aby tak z něj udělal pravého Sitha. Přiřadil k němu tajně historika Fena Petturiho, aby ho vzdělal v Sithské historii. Také věděl o Vaderově touze po učedníkovi, který by mu pomohl svrhnout současný režim.
Jako součást Čistky, byl Vader poslán na Kashyyyk, kde měl zastavit přeživšího Jedie. Tento Jedi, Kento Marek, se spojil s Wookiey a vedl je v povstání proti Impériu. Vader Mareka snadno nalezl a porazil, ale než ho zabil, vycítil přítomnost někoho neuvěřitelně silného v Síle. Byl to Kentův syn Galen. Vader zabil Kenta, včetně všech imperiálů poblíž, a chlapce vzal, aby ho mohl tajně vycvičit. Pod kódovým označením „Starkiller“ byl chlapec Vaderem trénován v umění Sithů a bylo mu řečeno, že jeho osud, je stát Vaderovi po obku v okamžiku, kdy vyzve Palpatina na souboj o trůn.
Palpatine byl také zodpovědný za zničení planety Caamas. Caamasiové byli Císařem viděni jako hrozbajeho Novému Řádu a tak vysla skupinu Bothanských sabotérů, aby vyřadili planetární štít. To se stalo a Caamas byl proti imperiálnímu bombardování bezbraný. Kdysi krásný svět se v mžiku proměnil v zdevastovanou a otrávenou pustinu a přeživší Caamasi se rozlétli po galaxii.
V roce 18 BBY nechal Palpatine sestrojit jednu z prvních superzbraní, byl to obří bitevní asteroid nazvaný Palpatinovo Oko. Účel této zbraně bylo zničení Jedijské enklávy na planetě Belsavis. Nicméně dva Rytířové Jedi, asteroid sabotovali a Jedivoé v eenklávě stačili uprchnout. Oko zůstalo zapomenuto až do roku 12 ABY, kdy bylo znovuobjeveno Rogandou Ismaren.
Krátce po vyhlášení Galaktického Impéria, začal Darth Sidious se stavbou na planetě Byss v Hlubokém Jádru. Na této planetě si chtěl zřídit tajný trůnní svět. Aby toho dosáhl co nejdříve, použil tisíce otroků z celé galaxie. Byss byl svět s velmi silnou prezencí Temné Strany a toho Palpatine využil a parazitoval na životní energii svých otroků, aby si tím prodloužil svůj vlastní život.
Společně s Vaderem také přivedli několik zajatých členů Zemědělských Sil (odnože Jediů, kteří nebyli dostatečně silní v Síle) a ostatní padawany, aby z nich vytrénoval své věrné sluhy. Vader dostal za úkol vybrat vhodné žáky a zbavit se zbytku. Nakonec vybral čtyři nejlepší včetně Tremayna.
V několika případech navštívil Palpatine Sithský pohřební svět Korriban, kde chodil pro rady dávno mrtvých Sithských Pánů. Také se mu podařilo odemknout Jedijský Holokron a z něj se dozvěděl, vše co potřeboval. Navíc byl Palpatine zručný spisovatel, napsal Kompendium Temné Strany, studium, v němž popisuje podstatu Temné Strany, Dokončil dvě knihy ale než mohl dokončit třetí, zemřel..

 Císař s Vaderem u mrtvoly Starkillera Tajný učedník.
V roce 3 BBY, byl trénink Galena Mareka téměř u konce. Vader ho poslal na několik misí, aby dokázal, že je připravený. Marek čelil několika Jediům včetně simulovaných Sithských duchů Darth Desolouse a Darth Phobos. Aby jeho existence zůstala i nadále utajena, musel se Marek zbavovat všech svědků, i imperiálů. Jeho konečná mise, byla nalezení a eliminace mistrině Shaak-Ti, jedné z posledních přeživších členů Rady Jedi. Marek byl úspěšný, ale po návratu na rozestavěnou loď Executor, byli on i Vader obklíčení Císařovou flotilou. Vader Mareka probodl a na Císařův rozkaz ho měl zabít a tak Mareka pomoci Síly vyhodil do vesmíru. To však byla léčka a později Vader vyzvedl Marekovo tělo k rekonstrukci.
O šest měsícu později se Marek probral z bezvědomí a byl poslán Vaderem, aby sestavil armádu disidentů a rebelů, kteří by mohli Císaři vzdorovat a bojovat proti němu. Bohužel i toto byla léčka. Vader byl na straně svého mistra a jediný důvod tohoto příkazu, bylo nalezení zrádců a jejich eliminace. Proto Vader vtrhl na Corellii a zajmul všechny zakládající členy Rebelské Aliance. Vader se poté opět zbavil Mareka ale ten prokázal, že je odolnější, než se zdá a vydal se rebely zachránit a vypořádat s Vaderm jednou pro vždy. Nakonec se k Vaderovi dostal. Společně s Císařem, držely rebely na rozestavěné Hvězdě Smrti, kde měli být tito, vyslýcháni, mučeni a následně zabiti. Vader se s Marekem utkal ale k Císařovu obrovskému překvapení, byl poražen. Císař se snažil Mareka přesvědčit, aby Vadera zabil a stal se tak jeho následovníkem a skutečným Sithským učeníkem, ale Marek se zlákat nenechal a místo touhy po pomstě na Vaderovi, zvolil záchranu rebelů a utkal se se samotným Palpatinem. Během telekinetického boje, si Marek uvědomil, že celý jeho život byl podvod a že Vaderovi kroky, byly Palpatinem řízeny, již od samotného počátku, na Kashyyyku. Toto zjištění mu potvrdil i Palpatine sám, což Mareka rozhněvalo. Tak se dostal Marek do výhody a podařilo se mu Palpatina odhodit na zem. Ten však jen předstíral, že je poražen a znovu zaútočil Blesky. Galen se však vrhl mezi Císaře a unikajíci rebely a jeho Blesky absorboval do svého těla. Síla, s jakou Palpatinovy Blesky do mladíka proudily, byla však taková, že po chvíli konfrontace došlo k ohromné Silové erupci, která Mareka usmrtila. Rebelové však díky této oběti byli schopní utéci a nakonec svou alianci založili, a do znaku si dali znak rodiny Mareků.
Palpatine z Galenovi smrti nebyl vůbec potěšen. Doufal že získa nového učedníka, někoho tak slibného, jako byl kdysi Anakin. To se však nestalo. Místo toho, jen Marekova objeť posílila odhodlání rebelů a armáda, kterou společně vytvořili, se stane, jak Palpatine prorokoval, jejich zkázou.
Císař nyní neměl na na vybranou. S Marekovou smrtí, se musel opět spokojit jen s robotickým Vaderem až do doby, kdy si najde vhodného učedníka a potom, jako Dooku, bude Vader odstraněn. Nicméně incident s Marekem dosáhl také mnohem větší propasti, mezi ním a Vaderem. Vader si uvědomil, že stejně jako Dooku, byl i on nyní zrazen, kvůli učedníkovi, který byl mladší a mocnější. A nebylo to naposledy, co se Císař bude snažit nahradit napůl robotického Sitha někým vhodnějším, jak ukázal souboj mezi Sithy a Lukeem Skywalkerem.

Adepti Temné Strany a Trachtova zrada
Císař Palpatine využíval velkého množství na Sílu citlivých agentů. Tito lidé, Adepti Temné Strany, byli mimo oficiální imperiální organizace a zodpovídali se přímo Palpatinovi, nebo v případě potřeby Vaderovi. Palpatine plánoval, že nahradí hlíčové představitele právě těmito Adepty ale to nevyšlo, jelikož jejich počet nebyl dostatečný. Není přesně známo, jak tito agenti obešli Pravidlo Dvou – Sithský zákon, vytovřený Darth Baneem, které přikazovalo, že vždy mohou být pouze dva Sithové, ani více, ani méně. Technicky, pouze Sidious a Vader byli „praví“ Sithové a tito agenti byli jen jakýmisi akolyty, kteří mají Pravdilu Dvou sloužit. Rovněž je možné, že s vykonáním Sithské pomsty a s galaxií pod sikhskou kontrolou, rozhodl se Palpatine, že toto Pravidlo už není zapotřebí. Důležité však je, že tito adepti nebyli trénování exkluzivně sikhskými metodami, neužívali sikhská jména ani nectili Kodex, dá se říci, že tito agenti nebyli Sithové ale pouze Temní Jediové ve službách Sithů.
V roce 1 BBY, Palpatine a Vader byli cílem skupiny zrádných imperiálních důstojníků vedených Velkomoffem Trachtou. Trachta viděl Sithy jako bláznivou a archaickou organizaci, a věřil, že Impérium by němělo být vedeno cultem dvou mužů. Plánovali použití upravených Stormtrooperů, kteří byli výhradně loyální Trachtovi a jeho mužům. Nakonec však jejich zrada nevyšla díky vnitřním mocenským bojům konspirátorů.
Jen chvíli před První Bitvou o Tatooine, vydal se Palpatine osobně na Bothawui. Doprovázen pouze několika svými gardami, rozhodl se Císař vyhladit sám, všechny Bothanské zrádce, kteří podporovali imperiálního zrádce Kalase a dodávali mu tajné informace. Po masakru se Palpatinovi podařilo zjístit, že loď Tantive IV míří na Tatooine.


Nový Řád v praxi (0 BBY)
Rozpuštění Senátu.
Od samého začátku se snažil Palpatine odstranit Senát. Hlavní důvod byla neustálá připomínka Republiky, která ho neskonale dráždila. Druhý důvod byl politický: někteří senátoři byli stále v opozici. Jeho poslušná většina se tuto hrstku „rebelských“ senátoru snažila držet v mezích, ale tito senátoři byli stále nebezpečnější. Dokonce bylo prokázáno, že někteří z nich finančně podporují nově vzniklou Rebélii.
Palpatine čekal na tu správnou příležitost a mezitím, jim neustále snižoval pravomoce. Nakonec v roce 0 BBY byl připraven. Náhrada senátorů již byla připravena. Guvernéři, Moffové a Velkomoffové byli již na místě a armáda poslouchala Palpatina na slovo.
A tak byly vyhlášeny zatykače na všechny senátory podezřelé z napomáhání Rebélie. Stormtroopeři vtrhli do senátní budovy a pozatýkali stovky lidí. Někteří, o nihž se zjístila spojitost s rebely, už nikdy nikdo neviděl. Ostatní senátoři odletěli zpšt na své domovské planety a v poklidném důchodu dožívali. Byli však i tací, kteří si během této krize přišli na své, Ti nejvící podpůrní senátoři, byli vysoce odměnění a dostali nové pozice, většina z nich se stala Imperiálními Poradci.
A tak Palpatine zničil poslední zbytky konstituce a nahradil ji pyramidální strukturou, s ním v čele, dále pak Velkomoffy ve vedení supersektorů, Moffy ve vedení sektorů a nakonec guvernéry ve vedení, jednotlivých světů. Všichni z nich vděčili za své pozice Císaři a tak mu přísahali věrnost. I přes to však měl Císař pojistky. Tou byl například COMPNOR a jeho provázanost s veškerými Imperiálními uřády. Ten měl zajistit, aby každý imperiál koná své povynosti a nečiní nic, v rozporu se zákony. I přes veškerou moc, kterou Moffové a Velkomoffové měli, COMPNOR byl v pozadí stále a měl moc daleko větší. A za všemi stála Hvězda Smrti, která měla zajistit totální poslušnost všech.

Mistr a učeník
Výstražný příklad.
Palpatine byl stejně nelítostný i se senátory, kteří nebyli na Coruscantu přítomní, nebo uprchli. Jedna toková senátorka byla Canna Omonda, nástupkyně Mon Mothmy jako senátorka za Chandrilu. Mnoho senátorů doufalo, že Omonda se za ně přimluví, ale ta pochopila, že nemá cenu ani žádat Palpatina o audienci a raději Coruscant opustila. Nicméně ještě před naloděním utrousila několik poznámek tisku.
Omonda opustila Imperiální Centrum právě v okamžiku, kdy její kolegové byli zatýkáni. To však Palpatine nemohl trpět a tak vyslal na Chandrilu „čestnou eskortu“ tří Imperiálních Hvězdných Destruktorů pod vedením Velkoinkvizitora Helmera. Chandrilané však svou senátorku vydat nechtěli, a až když jim hrozilo zničení, vydali ji. Omonda se brzy ke všemu přiznala a dala jména všech, kterým poskytla tajné informace. Bylo rozhodnuto, že Omonda bude veřejně popravena během Novoročních Slavností, ale toto bylo nakonec zrušeno ze stracu, že by rebelové mohli událost překazit. Senátorka byla tedy popravena mimo zraky veřejnosti jen s Palpatinem ve své blízkosti. Nicméně i toto stačilo jako dostatečný odstrašující příklad, který jen podvrdil neomezenou Imperiální moc.
Na veřejnosti si však Palpatine opět zachoval tvář, a v projevu řekl, že ho velice mrzí, že to muselo zajít tak daleko, a cítil se velice rozhořčen, že už druhá senátorka Chandrily, světa, který neustále podporoval, byla zrádkyně. Tak byla vláda Chandrily téměř kompletně rozpuštěna a do jejího čela byl dosazen guvernér Grandon Holleck.
Stejná událost různýma očima.
Dokument o událostech v Senátu byl stejný, jako verze podávána vládou. Později se samozřejmě věrní občané museli dozvědět pravdu, Tento úkol připadl Arsovi Dangorovi, jednoho z Palpatinových vysoce postavených poradců. Ten apeloval na lidi, který se už musel vypořádat s krizí Klonových Válek, a předkládal, že rebélie, jsou v podstatě noví separatisté.
Toto prohlášení bylo zveřejněné na všech kanáleh na HoloNetu. Další zpráva, která však byla míněna pouze jednotlivým guvernérům, se však také dostala na HoloNet a to díky rebelům. Tato nabádala otevřeně guvernéry, aby vládli pomocí strachu a dbali na dodržování zákonů. Tato zpráva se zvláště zalíbila Velkomoffovi Tarkinovi, který naprosto souhlasil. Stejně jako Dangor, i on společně s jeho milenkou Daalou, věřil ve vládu pomocí strachu ze zničení – návrh, který Tarkin předložil Palpatinovi již před pěti lety. Palpatine nyní uznal, že tyto názory mají logiku a souhlasil, tak vznikla Tarkinova Doktrína – princip vlády založené na strachu ze zničení, raději než zničení samotném.


Hvězda Smrti (0 BBY– 0 ABY)
Příkladným symbolem Nového Řádu už nebyli Stormtroopeři, nebo flotila, nebo sám Palpatine. Stala se jí Hvězda Smrti, dvě dekády budovaná, stošedesát kilometru v průměru velká bitevní stanice, schopná zničit planetu. I když její konstrukce trvala dvacet let, díky problémů s vývojem, konstrukcí, sabotážemi a tak podobně, jeji velikost a ničivá síla se staly pravým ztělesněním Impéria a jeho Nového Řádu.

Destrukce Alderaanu.
Nepřítomnost senátorů umožnila Palpatinovi uvést do praxe režim, kde každý výše postavený imperiál, mohl beztrestně páchat nejrůznější zkaženosti a obludnosti proti myslícím druhům. Už z prvotního designu bylo jasrné, že Hvězda Smrti bude schopna zničit celé planety. Většina imperiálních stratégů se však domnívala, že pouhý strach z tohoto zničení bude dostatečný, aby udržel všechny světy na uzdě. S tím však Tarkin nesouhlasil a věřil, že k potřebnému strachu a poslušnosti je třeba, aby byla zbraň alespoň jednou použita na obývaném světě, aby tak byla jeji ničivá schopnost skutečně znát. Se stupňujícími rebelskými útoky bylo nutné, ukázat, kdo je ten mocný, a Hvězda Smrti byla ideální nástroj, Tyto argumenty nakonec Palpatina přesvědčily a ten tak povolil přeběžné zničení jedné planety – čímž vlastně povolil masovou vraždu veškeré její populace. Věděl, že bude použita na obydleném světě ale netušil, že tento svět bude Alderaan. Sám Tarkin určil Alderaan za cíl. Zničení Alderaanu si podle odhadů vyžádalo smrt 1 999 940 000 lidí plus veškerou flóru a faunu planety.
Jaké byly Palpatinovy skutečné reakce na tuto událost není známo, ale politicky si opět zachoval benevolentní osobnost a prohlásil, že ho velmi mrzí stráta tak vznešeného světa a poznamenal, že kdyby Alderaan přijal imperiální vládu, nikdy by se toto nestalo. Jinými slovy tak vlastně řekl, že kdyby se Bail Organa podrobil, Alderaan by přežil. Učinil však „velkorysou“ nabídku všem šedesáti tisícum přeživších lidí z Alderaanu, a pozval je na svou osobní planetu, kde by mohli žít v klidu.
Kolik lidí přijalo Palpatinovu nabídku a skutečně odcestovalo na Byss není známo, je však jisté, že tito nešťastníci si po krátké době na Byssu přáli, aby raději zemřeli na Alderaanu. V podstatě se znich stali bezmyšlenkovití otroci, na jejichž energii se Palpatine živil.
Později však bylo oznámeno, že Palpatine osobně nařídil destrukci Alderaanu, a to proto, že Impérium získalo „nezvratný důkaz“, že Alderaan vyrábí biologické zbraně a zásobuje jimi rebely. Strach ze zničení biozbraněmi byl velký a udržoval Světy Jádra v pozoru a umožňoval Impériu, udržet stály stav nouze. Díky tomuto stavu nouze mohlo Impérium věnovat více zdrojů a úsilí do boje s rebely než dříve. Rebelské pevnosti byly srovnávány se zemi a planety podezřelé ze spolupráce nebo podpory rebelů, byly dobity nebo zotročeny.

 Císař Palpatine Galaktická Občanská Válka.
Tarkinova doktrína udržovala celou galaxii v neustálem strachu a poslušnosti, nicméně krátce po zničení Alderaanu, byla zničena i samotná Hvězda Smrti. Během Bitvi o Yavin, stanici napadla flotila rebelských stíhaček a bombardéru a nakonec byli schopni využít jedinou slabinu Hvězdy a zničili ji. Tarkin, který odmítl evakuovat, byl na palubě v okamžiku výbuchu a tak zemřel společně se svou milovanou stanicí. Ikdyž ztráta Hvězdy Smrti, která se stavěla dvacet let, byla veliká, Palpatine z ní dokázal vytěžit maximum. Nicméně však potrestal Vadera, který výbuch stanice přežil a usekl mu, již tak mechanickou, pravou ruku.

Potrestání Bevela Lemeliska
I ostatní se však museli zodpovídat za svou neschopnost, díky které hrstka rebelů zničila chloubu Impéria. Největší trest čekal na hlavního designéra stanice, Bevela Lemeliska. Poté, co se Lemelisk dozvěděl o fiasku na Yavinu, pochopil, že jeho život je v ohrožení a začal se skrývat. Netrvalo však dlouho a Imperiální Inteligence si ho našla a předvedla před Palpatina. Lemelisk udělal chybu, že se snažil Palpatina přesvědčit o tom, že co se stalo na Yavinu nebyla jeho chyba. Palpatine však věděl svoje a začal Lemeliska nelidsky mučit. Použil pirňové brouky, púvodem z Yavinu“ a pobaveně sledoval, jak tito žerou Lemeliska zaživa a trhají ho na kousky. Palpatine však inženýra stále potřeboval a tak použil Jedijský holokron mistrině Ashky Body, a přenesl Lemeliskovu esenci do nového klonového těla. Byl to v podstatě test procesu, který bude jednou muset prodělat i sám Palpatine.
Lemelisk byl tedy oživen, a hned mu byl dán úkol, aby udělal nový design Hvězdy smrti. Nemohl však udělat jen kopii první. Nová musela mít devětset kilometrů v průměru a musel odstranit veškeré chyby první Hvězdy Smrti. Toto samozřejmě nešlo bez komplikací a než Lemelisk design dokončil, Palpatine ho zabil a oživil celkem sedmkrát. Každá smrt horší než ta předchozí: jednou byl vystřelen do vesmíru, jednou mu jeho vnitřnosti explodovaly a například jednou byl ponořen do rozžhavené mědi. Když se o měsíc později odvážil Lemelisk Palpatina zeptat proč zrovna měď, odpověděl Císař, že toho dne se tavila zrovna měď. Toto však nebyly pouhé akty sadizmu, měly i vyšší účel a to využití bolesti, aby se ta projevila v následném designu.


Dva Skywalkerové (3–4 ABY)
Palpatine se kvůli rebélii nestrachoval. Ve skutečnosti pro něj bylo přínosné, díky povstání udržovat stané právo. Bez moci Síly na své straně, byli rebelové jen malá hrozba.

Hrozba Lukea Skywalkera
Po zničujícím vítězství Impéria na planetě Hoth (3 ABY), pověděl Palpatine Vaderovi, že jeho syn, Luke Skywalker, byl onen pilot, který zničil první Hvězdu Smrti. Luke byl cvičen v Síle a stal se tka hrozbou pro Sithy. Vader však Palpatina přesvědčil, že by bylo výhodné, kdyby mladého Skywalkera svedli na Temnou Stranu. Ve skutečnosti však Vader dávno věděl o existenci a skutcích svého syna a aktivně po něm pátral. Vader totiš tajně plánoval, že s Lukem po svém boku, svrhnou Císaře a společně budou vládnout galaxii. Co však Vader netušil, bylo to, že si s ním Císař hraje a vše, výše zmíněné, již dávno ví.

Plán na zabití Lukea Skywalkera
Palpatine vyslal svou Ruku, Maru Jade, na Tatooine, jistý si tím, že nakonec se Skywalker pokusí zachránit svého přítele Sola. Když se tak stalo, Mara dostala povel, aby Lukea zabila. Ve stejné chvíli Císař rozkázal Vaderovi, aby se dostavil na Endor, kde měl dohlížet na dokončení stavebních prací na druhé Hvězdě Smrti. Vader byl totiš velmi užitečný ve zvyšování pracovní morálky a zároveň tak byl mimo dosah Skywalkera. Poté se vydal na Endor k Vaderovi v očekáváni zprávy od Mary, že Skywalker je mrtev. Tato zpráva však nikdy nepřišla protože Jade selhala a místo vytouženého reportu o smrti, podala Císaři zprávu o tom, že Skywalker unikl i se svými přáteli.
Nyní již bylo nemožné Skywalkera zabít. Jediné co Palpatinovi zbývalo, bylo pokusit se převést Lukea na Temnou Stranu. Toto bylo možné, protože Skywalker se dozvěděl, že jeho otec je Vader a bylo jasné, že se pokusí svého otce vyrvat ze spáru Císaře. Na to Císař spolehál a připravil na Skywalkera past. Nejdříve zničí Skywalkerovi přátelé a milované a pak ho donutí zabít svého otce, muže jež nenáviděl stejně jako miloval. Stejně jako svedení Vadera, bude svedení jeho syna těžké, možná i těžší ale nakonec bude Skywalker jeho a to na Temné Straně Síly.

Partnerství s Černým Sluncem.
V této době měl Palpatine rozsáhlé spojení s Xizorem, vůdcem kriminální organizace Černé Slunce. Xizor se viděl jako rival lorda Vadera a snažil se ho v jeho pozici nahradit. Podle Xizora si Palpatine užíval sledováni mocenského boje mezi ním a Vaderem. Zatímco Vader se snažil zajmout Lukea Skywalkera, Xizor učinil několik pokusů o vraždu mladého Jedie. Nakonec však Vader zničil Xizorovu flotilu i s Xizorem samotným. To však Palpatina nijak neranilo. Xizor byl jen dalším z celé řady nahraditelných služebníků.

Zaarinova zrada.
Ambiciózní imperiální důstojník Velkoadmirál Zaarin, nespokojený se svým postavením, vedl malý převrat proti Palpatinovi, který byl přítomen nasvé lodi Majestic. Skoro až se zázrakem byli Zaarinovi jednotky schopny nalodit se na Majestic a zajmout Palpatina. Následně ho pak přemístili na Zaarinovu loď Glory, kde měl Palpatine čelit Zaarinovi osobně. Jak se povedlo Zaarinovým jednotkám zajmout tak ohromně mocného Sithského Pána není známo. Je však pravděpodobné, že Palpatine vše jen předstíral, aby si ověřil loyalitu svého podřízeného, nebo se nechal zajmout jen z důvodu, aby se pobavil ze Zaarinovi hrůzy. Imperiální síly vedené Darth Vaderem, Velkoadmirálem Thrawnem a Maarekem Stelem, se ihned vydali pronásledovat Zaarinovi síly a Vader osobě letěl ve své loDí Palpatina zachránit, stejně jako před pětadvaceti lety na orbitě Coruscantu. Záchraná akce byla úspěšná i když sám Zaarin uprchl. Netrvalo však dlouho a Thrawn Zaarina nalezl a zničil.

Vyhnanství Proroků.
Během konečných příprav na Endorskou past, přijal Nejvyššího Proroka, Kadanna. Během dekád využíval Palpatine Proroků stejně často, jako nahlížel do Temné Strany, aby se ujistil, že žádnou z možností pro budoucnost, nepřehlédl. Nyní však Kadann viděl návrat rovnováhy Síly a konec Impéria. Palpatine se mu však vysmál, protože toto ve svých vizích neviděl. Kadann však své předpovědi věřil a tak shromáždil všechny Proroky a společně opustili Imperiální Centrum. Jediný, kdo zůstal, byl Cronal, Prorokové, tak byli prními, kdo Palpatina opustil a útočil sám za sebe. To však Palpatine nemoh tolerovat a tak vyslal své inkvizitory na Dromund Kaas, aby Proroky „ponaučili“. Aby unikli hněvu Impéria, uprchli na ještě izolovanější planetu Bosthirda a vtamějším chrámu v bezpečí sledovali galaktické události.


Pád Galaktického Impéria (4 ABY)
Past na Endoru
Doufaje, že ukončí Galaktickou Občanskou Válku a upevní své postavení na truné, Palpatine zosnoval past, která by efektivně zničila celé povstání. Druhá Hvězda Smrti byla stavěna na obježné dráze měsíce Endor. Tato byla pod ochranou velmi silného planetárního štítu, který byl umístěn na povrchu měsíce. V roce 4 ABY se Palpatine vydal na Sithský pohřební svět Korriban, aby zde hledal, rady dávno mrtvých Sithských Pánů. Na planetu přiletěl v doprovodu početné skupiny Stormtrooperů. Ihned po přistání však ucítil přítomnost rebelských sil na planetě. Nicméně je nepovažoval za vážnou hrozbu a tak nařídil Stormtrooperům, aby se o rebely postarali sami. Rebelové z Uprchlické Jednotky však dokázali Stormtroopery porazit a navíc začali likvidovat sikhské artefakty a sochy. Toto přivedlo Palpatina k zuřivosti a ten se vydal zničit všechny rebely. I když ztráty na rebelské straně byly velké, podařilo se jim odpálit tři nádrže, kterými zničily všechny východy z hrobky a uvěznili tak v ní Palpatina. Toho využili a rychle se na jeho loď, kde nalezli informace o Hvězdě Smrti, se kterými se vrátili zpět ke své flotile. Palpatine se z hrobky dostal pozdě a rebelové byli již dávno pryč. Toto malé vítězství však dokázal opět využít ve svůj prospěch. Umožnil rebelským špehům, aby se dozvěděli o poloze nové Hvězdy, ale zařídil, aby si mysleli, že její „Superlaser“ je stále ještě nefunkční, a stanice vpodstatě bezzbraná. Toto byl dobře promyšlený klam, protože laser byl již hotov a plně v provozu. Palpatine správně předpokládal, že taková možnost se rebelům naskytne jen jednou a oni ji využijí. Tak se skutečně stalo a Rebelové zaútočili na Endor s ohromnou flotilou.
Ba co více, Luke Skywalker, který věřil, že jeho otec může být spasen a navrácen zpět na Světlou Stranu, cestoval na Endor s rebelským týmem a nechal se zajmout a předvést před Vadera. Ten ho vzal před Císaře na palubu Hvězdy Smrti. Palpatine se snažil zmanipulovat Lukea, aby bojoval se svým otcem. Luke zpru odmítal, ale nakonec k boji přeci jen došlo. Když Vader odhalil v Lukeovi mysli, že Leia je Lukeova sestra, a tudíš jeho dcera, řekl Lukeovi, že pokud se nepoddá on, možná se poddá Leia. To mladého Jedie rozhněvalo natolik, že se na Vader vrhl s veškerou zuřivostí, kterou v sobě měl. V poslední chvíli však dokázal své emoce kontrolovat a právě v okamžiku kdy Vadera porazil a usekl mu pravou ruku, pochopil, že kdyby ho zabil, stal by se přesně tím, co byl Vader sám a co si tak velmi Palpatine přál. Luke deaktivoval a odhodil svůj meč a s odhodlánim se postavil Císaři a řekl mu, že na Temnou Stranu nikdy nepřejde.
Palpatine byl zuřivý. Vše o co usiloval, se začalo rozpadat. Stále používaje část svých schopností k monitorování vesmírné bitvy, zjístil, že i přez své ztráty, se rebelské flotile daří a navíc rebelský tým na povrchu Endoru zničil generátor štítu, což umožnilo napadení samotné Hvězdy. Nic z toho by však nebylo fatání, kdyby měl mladého Skywalkera ve své moci. Stejně jako s Galenem Marekem však Palpatine opět selhal. Žádného nového učedníka neziská protože nebyla možnost Skywalkera zlákat.

 Císař trestá Skywalkera Rovnováha v Síle.
Palpatine tudíš musel ventilovat svůj ohromný hněv. Pouhé zabití Skywaalkera by nebylo dostatečné a tak zvedl ruce a zahalil mladého Jedie ohromně silnými Blesky. Luke nebyl nikdy trénovan na absorpci takové síly a bez svého meče je nemohl ani odrazit a tak se zhroutil na zem a v agonii volal svého otce o pomoc. I na něj Palpatine myslel. Touha použit Skywalkera proti němu, Vaderovi neprojde bez trestu a proto si pro něj přichystal trest: Vader bude muset Lukeovo mrtvé tělo odnest a hodit do šachty. Jak Palpatine pokračoval v trýznění Skywalkera, Vader se postavil zpět na stranu svého mistra a tím zahnal jakoukoli obavu ze zrady, které Palpatine měl. Nicméně Palpatine zapoměl na důležitou věc, a to byl sám důvod, díky kterému zlákal Anakina na temnou stranu. Anakin by udělal cokoliv, aby zachránil před smrtí lidi, které miluje a nikdy nečekal, že Vader nebude schopen vidět svého syna umírat.


První smrt Palpatina.
Bez varování
Bez varování chytil Ankain Císaře zezadu a zvedl ho do vzduchu. Cisář bojoval s Anakinovím sevřením ale marně. Palpatine v zápalu boje zvedl ruce a jeho Blesky začali střílet všemi směry a nenávratně poškodili Anakinovu podporu života. I přez to však Anakin odnesl Císaře až k okraji šachty a z posledních sil ho zvedl nad hlavu a hodil do obrovské propasti pod ním. Císař padal 400 kilometrů a i během pádu stále odmítal porážku. Císař Palpatine byl mrtev a pouhé minuty po něm i jeho bývalý učedník Darth Vader, který však nezemřel jako Vader, ale jako Anakin Skywalker. Tím skončila línie Sithských Pánů, která existovala nezměněna od dob Darth Banea. Právě toto přineslo dlouho předpovídanou rovnováhu Síly, ale konec Impéria ani Císaře to nebyl.

Palpatinova Bitevní Meditace
I přes Palpatinovu nepřítomnost, bitva o Endor stále pokračovala po několik hodin, ale přez veškeré síly imperiálů, rebelové vítězili. Později se přišlo na to, že Císařova smrt byla ta událost, která způsobila, že flotila ztratila morálku a odhodlání.
I když byli v bitvě přítomni čtyři Velkoadmirálové - Nial Declann, Makati, Takel, and Teshik – Ten nejdůležitější a nejschopnější, Velkoadmirál Thrawn, byl stále na planetě Niraun. V době svého návratu, Thrawn zjístil, že jeho podezření bylo pravdivé. Thrawn nyní věděl jistě, že veškeré síly na Endoru, byly řízeny Palpatinem samotným. Jeho nezničitelná vůle dávala všem jednotkám, od posledního technika po Hvězdný Destruktor, rozkazy, myšlenky a vůli bojovat. Po jeho smrti tak, toto muselo zákonitě zmizet a tak byla Imperiální porážka neodvratná. I když měl v podstatě pravdu, Nebyl to sám Palpatine, kdo btvu řídil. Ten byl v tom okamžiku zaneprázdněn, snažil se zlákat Lukea Skywalkera na Temnou Stranu. Ve skutečnosti to byl Thrawnův kolega, Velkoadmirál Declann. Ten byl tajně trénován Palpatinem samotným, v používání Bitevní Meditace Temné Strany a to právě pro chvíle, kdy bude Císař zaneprázdněn, nebo bude potřebovat podporu.
I když to byl Declaan, kdo bitvu řídil, jeho moc takto činit, byla podporována Palpatinem. V okamžiku jeho smrti ztratil Declaan kontrolu a Bitevní Medice zmizela. To umožnilo rebelům vtrhnout do reaktoru Hvězdy Smrti a zničit ji. Bez svého vůdce a ultimátní zbraně se začalo Impérium postupně rozpadat. Brzy se vysocí důstojníci prohlásili za Warlordy a začali Impériům pustošit zevnitř pro své vlastní zisky a moc. A tak se postupně Impérium scvrklo na nevýznamný Imperiální Zůstatek.


Znovuzrozený Císař
Znovuzrozený Císař
Palpatinov zotavování (4–11 ABY)
Ani smrt nebyla konec Palpatina. Na rozdíl od svých Sithských předchůdců, Palpatine nikdy nehodlal být nahrazen svým učedníkem. Očekával, že jeho Impérium, bude galaxii vládnout po tisíce let s ním jako jediným vládcem. Potom, co nebyl schopen objevit tajemství jeho mistra, nalezl Palpatine jiný způsob, jak oklamat smrt. Palpatine objevil metodu Transféru Esence. Nechal si tak vytvořit sérii svých vlastních klonů a ty umístil na planetu Byss, kde byli pod ochranou jeho lokálních Temných Jediů. Bohužel, tito kloni, nedokázali vydržet tak ohromné vypětí Temné Strany a velice rychle stárli. To však Palpatinovi nevadilo. Měl k dyspozici nekonečnou zásobu klonů a mohl je používat dle libosti. Po destrukci druhé Hvězdy Smrtin cestoval Palpatinův duch v nehmotné existenci vesmírem. Nakonec se mu podařilo nalezt Císařovu Ruku Jenga Drogu, kterého posedl. Palpatin,v těle Drogy, povolal Setea Pestagee a ten přiletěl na planetu Kaal, kde Drogu s Palpatinem v těle nalezl. Společně odcestovali na Byss, kde Císař Drogovo tělo opustil a vztopil do svého klonového těla. Droga však ohromnost Palpatinova ducha nesnesl a zbláznil se. Zde na Byssu pak Palpatine zůstal několik let. Zotavoval se a připravoval se na odvetu. Plánoval odstranit Galaktické Impérium a nahradit ho Temným Impériem, útvarem, který by byl kompletně řízený jím samotným skrze Temnou Stranu, bez potřeby Moffů a guvernérů.

Fragmentace Impéria (4–10 ABY)
Po Palpatinově smrti byl v celém Impériu vyhlášen celoroční smutek. Palpatinova vláda byla tak absolutní, že jeho smrt na Endoru způsobila obrovské mocenské vakuum. Bez dědice se mocichtiví Moffové a ostatní důstojníci změnili na válečníky a snažili se o to rozdělit si Imérium a vytvořit svá vlastní království. Toto bylo značně prospěšné pro Novou Republiku, která tohoto zmatku a vnitřních bojů o moc využívala k neustálým vítězstvím.

 Thrawn a Palleon Reakce na Thrawna
Zatímco se Palpatine zotavoval ve své pevnosti V Hlubokém Jádru, jeho poradci se dozvěděli o návratu Velkoadmirála Thrawna z Neznámých Oblastí. Ten přišel s plánem, jak porazit Novou Republiku. Jakmile všichni warlordi spqtřili vojenský génius, odhodlání a plán Velkoadmirála. Dohodli se na spolupráci a pod Thrawnovím vedením zahájili útok proti rebelům. Protože se tito důstojníci nedokázali dohodnout na tom, kdo by z nich měl být Císařem, byl pro ně Thrawnův návrat požehnáním. Pokud by totiš plán vyšel a Republika byla poražena, na imperiální trůn by jako Císaře posadili právě Thrawna. Toto byla jediná věc, na které se dokázali schodnout. Když se však toto dozvěděl Palpatine, byl zdrcen. Měl rád Thrawna, tak rád jak to jen jeho zvrácené srdce dovolovalo. Mnoho svých cílu a přání svěřil do rukou Thrawna a ten je vždy bez vyjimky splnil do nejmenšího detailu.
Není znám žádný důkaz o tom, že by Palpatine někdy počítal s Thrawnem v jeho „posmrtných“ plánech na obnovu Impéria. Thrawn ovšem o přežití Císaře netušil a tak když se vrátil do známé části galaxie a uviděl chaos, ve kterém se nachází, ochotně nabídl pomoc (patrně v tom hrála roli i jeho touha zajistit galaxii pro příchod Cizinců z Neznáma).

Každopádně tuto zradu, i když nevědomou, nedokázal Palpatine Thrawnovi odpustit a místo toho, aby mu v jeho kampani pomohl, použil všech prostředků, aby ho sabotoval. Toto byl dokonalý příklad Palpatinovy dětinskosti a hlouposti. Kdyby se totiš s Thrawnem spojil a připojil svou ohromnou flotilu k té jeho, Nová Republika by neměla naprosto žádnou šanci se ubránit a galaxie by byla opět v imperiálních rukou. Místo toho se však Palpatine slepě mstil na osobě, kterou dlouhá letá respektoval.

Imperiální ofenzíva (10–11 ABY)
Thrawnova perfektní taktika a skvělý smysl pro strategii téměř přivedli Imperiální Zůstatek k vítězství v roce 10 ABY. Toto vítězství by bylo kompletní nebýt zrady, kterou spáchal Thrawnův Noghrijský bodyguard Rukh. I když ztráta Thrawna byla pro Impérium velmi citelná, ostatní warlordi povzbuzeni jeho úspěchem, spojili se do jednotné ofenzívy a zaútočili na hlavní svět Coruscant. Ten se jim podařilo dobít a vyhnat rebely pryč. Povrch Imperiálního centra byl víceméně srovnán se zemí a stal se bojištěm mnoha malých bitev. Právě v tuto chvíli Císař udeřil. Za použití svých schopností v Temné Straně, vytvořil mocnou Silovou bouři, která „teleportovala“ Mistra Jedi Lukea Skywalkera na Byss. Tam Se Lukeovi postavil a odhalil mu svou totožnost. Když si Luke uvědomil, že stojí proti nepříteli, který dokázal přežít svou vlastní smrt, učinil Luke nemyslitelné. Aby porazil Temnou Stranu, musel Luke pochopit její podstatu, a proto poklekl před Císařem a podřídil se mu. Stal se tak jeho čtvrtým Sithským učedníkem.

Skywalkerova lest
Naneštěstí pro Impérium, však Skywalkerovy vazby na své milované byly až příliš silné. Téměř okamžitě po svém povýšení do funkce Vrchniho Velitele Imperiálních sil, napadl Skywalker přísně tajnou síť a přez ni se napojil na Světové Devastátory. Konkrétně se mu podařilo deaktivovat Devastátor Silencer-7 a dále pak škodil Palpatinovi ať už v malém, či velkém. Netrvalo však dlouho a Skywalkerova zrada byla odhalena. Již od začátku si Palpatine a jeho poradci byli vědomi Skywalkera a jeho loajalit. Poradci si neustále stěžovali Palpatinovi a předkládali mu své obavi ze Skywalkera a jeho činů. Palpatine je však ujišťoval, že se nemusí bát, a že vojenské ztráty nejsou to jediné, co by je mělo zajímat. Potají, Palpatine Skywalkerovi pomáhal, zajišťoval, aby každý jeho krok znamenal vítězství a to mu dodávalo sílu a odvahu. V konečném důsledku byla prohraná bitva, nebo dokonce prohraná kampaň jen přijatelná cena za získání nového učedníka s takovým potenciálem, jaký měl Skywalker. Ostatně nebylo to poprvé. Přesně totéž prováděl během Klonových Válek Anakinovi. Když na Byss dorazila Leia Organa Solo a pokoušela se Lukea zachránit, byla zajata společně se svým mužem Hanem Solem. Palpatine se ji ihned pokusil zlákat na Temnou Stranu za použití Jedijského Holokronu. Také chtěl vzbudit její hněv (mocnou emoci Temné Strany) a pověděl ji o svém úmyslu přenést svou esenci do jejího nenarozeného syna. To vyústilo ve výbuch hněvu a Leia v záchvatu přeskočila postel, ne které Palpatine ležel a dala se na útěk. I když z prvu byl tímto výbuchem Palpatine velice potěšen, jeho emoce se rychle změnili, protože zjístil, že Organa Solo během útěku uloupila jeho vzácny Jedijský Holokron. V útěku jim pomohl Luke a tak se prozradil Palpatinovi. Toho si však Císař nevšímal, protože jednak o tomto věděl již od samého začátku a pak hlavně proto, že věřil, že Skywalker je již natolik pohlcen Temnou Stranou, že se nedokáže vymanit z vůle jeho mistra.
To se však ukázalo jako velká chyba. Luke se vydal do Palpatinových klonových laboratoří a jednoho po druhém zničil všechny jeho klony. Než však stihl Skywalker dílo zkázy dokončit, Palpatine přenesl svou esenci do posledního klona. Luke se pak snažil Sithskému Pánu vysmívat a pověděl mu, že díky tomu, že byl jeho učedníkem, zjístil Palpatinovi slabiny. Palpatine však na to nereagoval a vazl jeden ze světelných mečů, které byly v laboratořích přítomny a zaútočil na Lukea. Palpatine bojoval tak brutálně a nepředvídatelně, že ani Lukeova perfektní znalost formy boje Djem So nestačila, a Luke byl poražen.
Netrvalo dlouho a Palpatine se objevil na obježné dráze nad Základnou Pinnacle ve své lodi Eclipse. Palpatine požadoval po vůdcích rebélie. Aby okamžitě vydali ukradený Holokron a předali jeho zlodějku, Leiu. I přez protest všech vůdců se Leia na Eclipse vydala. Na palubě Leia prosila Lukea omámeného Temnou Stranou o pomoc. Její přítomnost mu však dodala sílu a on se ze zničujícího vlivu dostal a zaútočil na Palpatina. Palpatine byl tak rozzuřen, že vytvořil Silovou bouři takových rozměrů, kterou ani on nedokázal kontrolovat. Luke s Leiou se vydali na útěk a podařilo se jim loď opustit dříve, než tato bouře zničila celou Eclipse.

Poslední klon
Po bitvě o Balmorru, začali dva Adepti Temné Strany Nefta a Sa-Di tajně ničit ty klony, které Skywalker nezničil. Vykonavatel Sedriss je však včas vypátral a za jejich velezradu je oba zabil. Zbylo už jen jediné nestabilní klonové tělo a právě v něm se znovu Palpatine vrátil z podsvětí. Téměř okamžitě Palpatine pokračoval v tažení proti galaxii a tentokráte měl k tomu dokonalý prostředek, Galaktickou Zbraň. Galaktická Zbraň byla obrovské dělo, které dokázalo střílet projektily schopné zničit celou planetu. Tyto projektily měli hyperpohon a velice sofistikované štíty, což tuto zbraň činilo mnohem smrtonosnější a efektivnější, než obě Hvězdy Smrti. Toto mu umožnilo, že z pouhého strachu ze zničení se k Impériu přidávalo stále více a více systému. Jeho Impériu sílilo, ale on slábl. Klonové tělo, které byl nucen použít, bylo nestabilní a stárlo mnohem rychleji než by mělo. Palpatine pociťoval i genetické vady, jež do jeho těla přidal zrádný Královský Ochránce Carnor Jax. To však nebyla jediná zrada, které se tento muž dopustil. Palpatine se pokusil rychle naklonovat další těla ale zjístil, že Jaxova sabotáž byla promyšlená a dokonce i základní genetický materiál byl narušen. Palpatine tak byl odříznut od možnosti naklonovat si další tělo. S tímto odcestoval Palpatine na Korriban, kde hledal radu u svých dávno zesnulých předchůdců. Ti mu poradili, aby se zmotnil těla Anakina Sola, právě narozeneného syna Leii a Hana Solových. Anakin, jenž byl vnuk Lorda Vadera, byl pro Palpatina ideálním hostitelem a Palaptine ihned jednal. Se svou lodí Eclipse II se vydal na Onderon, kde se Solovi ukrývali. Republiková flotila ihned loď napadla a skupina Jediů vedených Lukem Skywalkerem loď infiltrovala.
Palpatina však na palubě nenalezli. Ten jím totiž proklouzl na povrch, kde se vydal hledat Luiu a jejího syna. R2-D2 se napíchl do lodních systémů a navedl loď na kolizní kurz s Galaktickou Zbraní, která byla právě na orbitě Byssu. Loď ihned odcestovala navzdory pokusům své posádky o získání kontroly nad lodí zpět. Když se loď vynořila na orbitě Byssu bylo již pozdě. Obě superzbraně do sebe narazili a explodovaly. Výbuch byl tak velký, že zničil i celou planetu Byss, Palpatinův trůnní svět.

Palpatinova poslední smrt
Mezitím Palpatine vyhledal Leiu a požadoval, aby mu Anakina předala a umožnila mu spojení. Ta však bojovala odvážně, ale proti Císaři nebyla protivník. Než však Císař mohl dokončit své dílo zkázy, Luke Skywalker dorazil v doprovodu dvou dalších Jediů, Rayfa Ysanny a Empatojayose Branda. Rozzuřený Palpatine však bez problému zabil Ysannu a vážně zranil Branda, ale během konfliktu byl střelen ze zadu Hanem Solem. Bez tělesné schránky, se jeho duch vznesl a vydal se směrem k Anakinovi. Než však Palpatine Anakina posedl, zachytil jeho ducha umírající Brand a pomocí Síli připoutal Palpatinova ducha k svému vlastnímu. Jakmile Brand zemřel, vzal Palpatinova ducha sebou. Darth Sidious, známější jako Kancléř a později Císař Palpatine, nejmocnější Temný Pán ze Sithu v hystorii galaxie, byl konečně po dlouhých letech poražen a zabit


 Temný Pán Darth Sidious Odkaz
Ani smrt však nebyla Palpatinův konec. V čase jeho zjevné smrti byla většina galaxie v ruinách a biliardy lidí zemřelo. Jeho Nový Řád však přežil a někteří lidé toužili po jeho návratu.

Druhé Impérium (23–24 ABY)
Něco kolem devatenácti let po bitvě o Endor a více než dekádu po Palpatinově smrti se zdálo, že Palpatine oživl v dalším klonovém těle. Předpokládalo se, že velký vůdce Druhého Impéria byl znovu znovuzrozený Palpatine. Jeho obrazy a proslovy byly pravidelně vysílány do Stínové Akademie. I když se vůdci akademie Brakissovi zdálo zvláštní, že by Palpatine zničehonic obživl po tolika letech, věděl, že se Silou je možné vše. Netrvalo však dlouho a Brakiss zjístil, že vše byl podvod a předpokládaný Palpatine nebyl nic jiného než série holozáznamů jeho vystoupení a proslovů. Tyto záznamy vysílali čtyři členové Královské Gardy, kteří se poukoušeli podvést galaxii, aby si myslela, že Císař se znovu vrátil.

Teloský Holokron
Někdy těsně před svou smrtí přidal Palpatine své znalosti do Teloského Holokronu. Palpatine jednal jako jeden ze strážců holokronu a snažil se dávat rady následujícím mladým lidem, kteří touží po tom, stát se Sithem. Zohlednil důležitost učeníka, metody klonování, kterými ošidil smrt, jeho získání moci a informace o Sithech obecně. Nicméně to, jak se Palpatine dostal k tomuto Holokronu a kdy nebylo nikdy zjištěno. Jediové ho naštěstí získali v roce 40 ABY a zamezili tak šíření učení Temné Strany.

Jeden Sith
Dlouhé století po Palpatinově smrti ovládl Galaxii nový Sithský Řád, Jeden Sith, pod vedením Darth Krayta. Tento řád měl bezpočet následovníků, učedníku mistrů, Sithských Pánů a akolitů. Krayt přísahal, že nezopakuje Palpatinovu chybu a nenechá přeživší Jedie zásévat nepokoje. Krayt toužil vyhladit Jedie do posledního, aby nepřežil ani jediný. Je však nutno podotknout, že Krayt nenásledoval Pravidlo Dvou, které Palpatinovi přineslo tak neomezenou moc a raději si vytvořil vlastní – Pravidlo Jednoho.


by ScorpiO

Zpět na seznam z Pravidla Dvou

© Stopa & Potan 2008-2016, všechna práva vyhrazena.
©Star Wars je majetkem ©Disney
Obsah webu je zakázáno kopírovat bez souhlasu autora
Stránka je optimalizována pro prohlížeče Mozilla Firefox a Opera.