[ Webhosting profitux.cz ]
Victory Star Destroyer

Victory Star Destroyer
Hvězdný destruktor třídy Victory byla lod používána jak Galaktickou republikou, tak i Galaktickým Impériem.
Po začátku války klonů měla republika smlouvu o dodávku lodí třídy Aclamátor od KDY. Rendili Stardrive nechtěli nechat své obchodní protivníky těžit peníze z republikové vlády a chtěli získat i svůj kus koláče. Představili novou třídu Victory. Představení proběhlo v době, kdy se republika začala rozhlížet po těžkých lodích kvůly stupnující intenzitě bitev se separatisty. Prvního umístění se dostali v sektoru 0, kde bránili útokům Techno Únie, přibližně šest měsíců před plánovaným zařazením do služby. Třída Victory-II neměla mnoho rozdílů oproti předchozí verzi, navenek byly téměř totožné, hlavní vylepšení spočívalo ale v nové pohoné jednotce, neměla velké množství postavených strojů, přičítá se to nástupu destruktorů třídy Imperial, které třídu Victory zatlačili do postraní. Právě nástup třídy Imperial vedl k prodání a sešrotování mnohých lodí třídy Victory, přesto se tato třída stále používala a její role spočívala převážně v planetární obraně. Hlavní nevýhodou trídy Victory byla její pomalá podsvětelná ryhlost, tudiž byla velkí možnost, že rychlejší protivník unikne, což vedlo k přiřazení doprovodních lodí třídy Strike a Carrack. Za časů Velko Admirála Thrawna se třída Victory opět zařadila do plavidel operující v předních líniích, především kvůly nedostatku větších lodí, jako byla třída Imperial.

VSD


Třída Victory byla 900 metrů dlouhá, 564 metrů široká a 289 metrů vysoká. Posádku tvořilo 4789 členů a 402 střelců. Lod mohla převážet 2040 vojáků, 8100 metrických tun nákladu, deset AT-AT a dvě letky stíhaček TIE. Výzbroj byla složená z 10 čtyřspražených turbolaserových baterií, 40 dvojsppřažených turbolaserových baterií, 80 raketometnými trubicemi a deseti projektory tažného paprsku. Největší nevýhodou třídy Victory spočívala v zastaralých LF iontových motorech, které neposkytovali dostatek síly pro stíhání rychlejších protivníků, což bylo odstraněno ve třídě Victory-II, která se objevila na skolnku Impéria. Hypermotor byl zas oproti hypermotoru třídy Imperial lepší a umožnoval tak třídě Victory dosáhnutí cíle v polovičním čase. Jedinešnou vlastností této třídy byla možnost operovat v atmosféře za pomoci manévrovacíh ploch na bocích lodě.Výrobce: Rendili StarDrive
Příslušnost: Impérium
Rozměry: 600m délka; 564m šířka; 289m výška
Výzbroj: 40x Dvouhlavňové těžké turbolasery, 10x Čtyřhlavňové těžké turbolasery, 80x raketometné trubice, 10x Phylon Q7 projektory tractor beam
Pohon: Alderaan Royal Engineers LF9 iontové motory
Hyperpohon: DeLuxFlux hypermotorový motivátor
Energetická jednotka: Hypermatter anihilační reaktor
Posádka: 4798 členů, 402 střelců,
Nosnost: 8100 tun nákladu, 2040 vojáků pěchoty
by Derk Yall

Zpět na seznam Imperialní vzdušné techniky

© Stopa & Potan 2008-2016, všechna práva vyhrazena.
©Star Wars je majetkem ©Disney
Obsah webu je zakázáno kopírovat bez souhlasu autora
Stránka je optimalizována pro prohlížeče Mozilla Firefox a Opera.